Ansatte ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultetssekretariat – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Samfundsvidenskab > Ansatte > Fakultetssekretariatet

Ansatte ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultetssekretariat

Oversigt over ansatte ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultetssekretariat, KU

NavnTitelArbejdsområdeTelefonE-mail
Andersen, BenteAC-fuldmægtig Eksamensplanlægning på økonomistudiet. Stads-kontaktperson. STÅ-ansvarlig (Stads). Opbygning af studieordninger i Stads. Regeltjekkeropgaver. +45 353-23541E-mail
Andersen, Lone Fensmark  +45 353-23982E-mail
Andersen, SusanneHR-medarbejder Administration af DVIP ansættelser +45 353-20545E-mail
Balle, Kristianna HjelmStuderende Studenteropgaver i Pædagogisk Center Samfundsvidenskab +45 353-36386E-mail
Bay, Peter Wedel  +45 353-34317E-mail
Bechsgaard, Anne  +45 353-23971E-mail
Bennike, CharlotteSpecialkonsulent Ansættelse af VIP og TAP. Lovgivning på timeområdet. Personalejuridisk sagsbehandling. +45 353-22643E-mail
Bennike, Charlotte  +45 353-22643E-mail
Bilsteen, Cecilie Schou Stougaard  +45 353-36084E-mail
Blichfeldt, Gyrithe Hjorth  +45 353-22776E-mail
Brixen, JanniKommunikationskonsulent Pressekontakt. Strategisk kommunikation. +45 353-34152E-mail
Brændstrup, May-BrittSpecialkonsulent Høringer. Disciplinærsager. Eksamenssnyd. Regler. Studieordninger. Klager. +45 353-23569E-mail
Christensen, Mette Birgitte  +45 353-34495E-mail
Dalan, EyupØkonomimedarbejder Frikøb. Timelønssedler. Omposteringer. Indberetning af Økonomisk ledelsesinformation +45 353-24533E-mail
Dall, Rikke  +45 353-32683E-mail
Damberg, Inge-Lise  +45 353-34033E-mail
Dijkstra, Henriette Beck  +45 353-34229E-mail
Elmazi, RusanHR-medarbejder Administration af TAP, DTAP og DVIP ansættelser +45 353-27337E-mail
Elmazi, Rusan  +45 353-27337E-mail
Eriksson, Karin LundØkonomimedarbejder E-faktura, Udenlandske faktura, Rejs Ud +45 353-23011E-mail
Fenger, SusanneØkonomichef Økonomichef for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Budgetlægning (fakultetets budgetmodel, STÅ-prognoser). Økonomistyring (kvartalsindberetninger til bestyrelsen og taxameterindtægter). Statistikopgaver (arealfremskrivning, studenterstatistik). En række udvalgsposter +45 353-23528E-mail
Fensholm, AndreasSpecialkonsulent Implementering af studiefremdriftsreform, Uddannelsesinformation, Studiestatistik og nøgletal, Kontaktperson vedr. undervisningsadministration i STADS. +45 353-23046E-mail
Fjallstein, Maria DalsgardSpecialkonsulent Ledelsesbetjening. Sekretær for Akademisk Råd. Høringer og indstillinger. Prisopgaver. +45 353-23539E-mail
Franck, TinaFakultetsdirektør Fakultetsdirektøren udgør sammen med dekanen og prodekanerne fakultetets direktion. Fakultetsdirektøren er desuden leder af fakultetssekretariatet. Fakultetsdirektøren er bindeled mellem fakultetssekretariatet og institutternes administrative ledelse +45 353-23530E-mail
Hald, Peter RovsingSekretariatschef Leder af ledelsessekretariatet. Ledelsesbetjening af direktionen. Sekretær for fakultetets ledelsesteam (FLT). Planlægning af udviklingsopgaver, herunder udviklingskontrakt og strategi. +45 353-23552E-mail
Hansen, Anne BirgitteSekretær Sekretær for ledelsen. Mødeplanlægning og kalenderstyring. +45 353-34124E-mail
Hansen, Betina Jordan  +45 353-23522E-mail
Harboe, ThomasCenterleder Undervisningspædagogik og vejledningspædagogik. E-learning. Fokus på studieledelse. Deltager i div. ad-hoc projekter på tværs af fak. på KU. +45 353-23587E-mail
Hein, Birgitte BoasAC-fuldmægtig Ph.d.-administration, opslag af ph.d.-stipendier og doktorafhandlinger. +45 353-23540E-mail
Hein, Birgitte Boas  +45 353-23540E-mail
Isager, Julie MariePædagogisk konsulent BARSEL. Indkøring af skrivegrupper for specialestuderende. Afholdelse af kurser i akamdemisk opgaveskrivning og argumentation, undervisningspædagogik for undervisere. Udvikling af nye kurser for både studerende og undervisere. +45 353-23754E-mail
Jensen, Christina JuulPædagogisk konsulent Indkøring af skrivegrupper for specialestuderende. Afholdelse af kurser i akademisk opgaveskrivning og argumentation, undervisningspædagogik for undervisere. Udvikling af nye kurser for både studerende og undervisere. +45 353-24538E-mail
Jensen, Helen BrittØkonomimedarbejder E-faktura, Rejs Ud +45 353-24365E-mail
Jensen, Kirsten EgholmStuderende Diverse studieadministrative opgaver +45 353-34007E-mail
Jensen, MaibrittAC-fuldmægtig Koordinator for karriereaktiviteter og virksomhedssamarbejder, Projekt viden i udvikling, projektsamarbejde mellem studerende og virksomheder, SAMF job- og projektbank, karrierevejledning af studerende +45 353-34479E-mail
Jespersen, BarbaraØkonomimedarbejder E-faktura, Udenlandske faktura, Rejs Ud +45 353-23355E-mail
Kaalhauge, JulieStudieadministrativ medarbejder SAMF-Informationen.Vejledning og studieservice. Eksamensadm. vedr. økonomistudiet, herunder censorafregninger, eksamensklager, afløsningsopgaver, offentliggørelse af karakterer, sygemeldinger til eksamen, orlov +45 353-23689E-mail
Kirst, Susanne  +45 353-34128E-mail
Knudsen, Anja Ritto Kraiberg  +45 353-23588E-mail
Korsgaard, Gitte   
Korsgaard, Gitte  +45 353-32526E-mail
Korsgaard, GitteHR-centerchef HR-Centerchef for Søndre City (humaniora, jura, samfundsvidenskab, telologi og KU's fællesaministration) +45 353-32526E-mail
Kozuch, TomØkonomikoordinator Bank og bogholderi. Økonomikoordination. Vejledning og undervisning i KU's økonomisystemer. +45 353-23668E-mail
Kristensen, MarianneStudiechef Udvikling og planlægning af det studieadministrative område. Leder af Studie- og Eksamenskontoret. Studieordninger +45 353-23527E-mail
Lauge-Simonsen, Jeanne AnnetØkonomimedarbejder E-faktura, Udenlandske Faktura, Rejs Ud +45 353-34810E-mail
Madelung, JannieInternational koordinator Internationale opgaver, oversættelse og sprogrevision, web-redaktør, KA-optag, genindskrivning, studieskift, overflytning (ØKO og ANT). Meritankenævn +45 353-23537E-mail
Madsen, Daniel BueSpecialkonsulent Økonomi- og budgetopgaver +45 353-23829E-mail
Malthesen, TeaProjektleder Projektledelse, kvalitetssikring, sekretær for studielederforum og dialogforum og koordinator af undervisningsplanlægningsgruppen. +45 353-23468E-mail
Mikkelsen, Solgerd JustSpecialkonsulent Økonomi- og budgetopgaver +45 353-23531E-mail
nft189, nft189  +45 353-34224E-mail
Nielsen, Henriette Strand  +45 353-24008E-mail
Nielsen, Laila HolmenStudieadministrativ medarbejder Samf-informationen: vejledning og studieservice. Udmeldelse. Eksamensklager + orlov: antropologi, sociologi, global development. Beviser: psykologi, statskundskab, økonomi +45 353-23688E-mail
Nielsen, Ole JohnØkonomikoordinator Budget- og regnskabssager. Økonomisk Ledelsesinformation. Teknisk og faglig support vedr. ØSS. Diverse statistik og edb-undervisning. +45 353-23533E-mail
Nielsen, Per Bjerregaard  +45 353-23538E-mail
Nielsen, Per BjerregaardSpecialkonsulent Sagsbehandling ifm. VIP-ansættelser og forskeruddannelse. VIP og ph.d.-statistik. Akademiske grader (doktor- og æresdorktorgrader, adjungerede professorer). Ansættelsessager på fakultetssekretariatet +45 353-23538E-mail
Nimb, Christina  +45 353-34227E-mail
Nordbo, Toke  +45 353-34020E-mail
Parker, Adam  +45 353-34421E-mail
Paulsen, Pernille LykkeHR-medarbejder Administration af TAP og DTAP ScanPas registrant af ferie og fravær, Uddannelsesansvarlig. +45 353-24366E-mail
Paulsen, Pernille Lykke  +45 353-24366E-mail
Pedersen, Anette Reinhardt  +45 353-34206E-mail
Pedersen, Corinn Sandhoff  +45 353-23975E-mail
Pedersen, Corinn SandhoffAC-fuldmægtig VIP- ansættelser. Lederansættelser. Personalejuridisk sagsbehandling. Sekretær for Fakultetets Samarbejdsudvalg (FSU). Sagsbehandling vedr. lokal- og chefløn +45 353-23975E-mail
Pedersen, Jeppe Bjørn  +45 353-28241E-mail
Pedersen, Jeppe BjørnChefkonsulent Sektionsleder +45 353-28241E-mail
Pedersen, Maja IngerslevStuderende Studenteropgaver på Pædagogisk Center Samfundsvidenskab  E-mail
Pedersen, Signe Marie  +45 353-37809E-mail
Pedersen, Signe MarieChefkonsulent Sektionsleder +45 353-37809E-mail
Quist, Maja Abdulkarim  +45 353-22777E-mail
Roed, Majken LindgrenStudieadministrativ medarbejder SAMF-Informationen. Vejledning og studieservice. BA-indskrivning (økonomi, vinter). Eksamensklager + orlov (statskundskab, psykologi, security risk management. Specialeregistrering og udmelding (statskundskab, psykologi, global development). +45 353-23310E-mail
Rosenmejer, Hanne KristensenIt, web og kommunikation Fakultetssekretariatets it-ansvarlige (autorisationer, it-indkøb, support). Webmaster (vedligehold, support og udvikling). KU design (skabeloner, billeder, grafik m.v.). Infoskærme +45 353-23536E-mail
Sassersen, Heidi Elisabeth M  +45 353-22663E-mail
Schou, Salma  +45 353-24101E-mail
Schultz, Liv ØsterlundStuderende Diverse studieadministrative opgaver. +45 353-37625E-mail
Secilmis, Gülcan CelikStudieadministrativ medarbejder Kandidatbeviser for økonomi, antropologi og sociologi, herunder udmeldelse. KA-optag og overflytning, studieskift og genindskrivning (Sociologi og Security Risk Management). +45 353-23545E-mail
Sloth, BirgitteProdekan for uddannelse Stedfortræder for dekanen med særligt fokus på uddannelsesområdet +45 353-23828E-mail
Spliid, Mette  +45 353-34093E-mail
Stenbæk, LiseSpecialkonsulent Undervisere i online og blended læring. Tværfakultære 2016-projekt for uddannelsesinitiativer "Online og blended learning, Motivationsworkshops for undervisere på SAMF, indsamler og afrapporterer de gode eksempler fra fakultetet til inspiration for andre. +45 353-31406E-mail
Stigsby, Gitte Buch  +45 353-29340E-mail
Strandberg, Lotte Augusta Danmark  +45 353-24783E-mail
Sørensen, Morten MoesgaardAC-fuldmægtig Intern kommunikation, herunder nyhedsbrev. Ledelsesbetjening. +45 353-32657E-mail
Sørensen, Søren HedegaardStudie- og karrierevejleder Specialpædagogisk støtte (SPS), vejledningsstrategi, studenterrettet information om vejledning og optagelse. +45 353-24313E-mail
Sørensen, Troels ØstergaardDekan Overordnet fakultetspolitik. Formand for Akademisk Råd og samarbejdsudvalg samt Fakultetets Ledelsesteam. Formand for City Campus +45 353-23535E-mail
Thomsen, Linda HolmenJournalmedarbejder Journal og arkiv. ESDH-ansvarlig for SAMF. Indkøb for fakultetssekretariatet. Arbejdsmiljø. Praktiske opgaver (telefoner, nøgler, mødelokaler m.v.) +45 353-23544E-mail
Ulvø, Tina  +45 353-24393E-mail
Underbjerg, Heidi Mariendahl  +45 353-29066E-mail
von Müllen, Rikke LyngbyPædagogisk konsulent Indkøring af skrivegrupper for specialestuderende. Afholdelse af kurser i stemmebrug; akademisk opgaveskrivning og argumentation; undervisningspædagogik for undervisere. Udvikling af nye kurser for både studerende og undervisere. +45 353-24534E-mail
Wachs, DitteAC-fuldmægtig Sagsbehandling ifm. ph.d.-uddannelsen +45 353-23653E-mail
Wachs, Ditte  +45 353-23653E-mail
Wick, Peter JosefPædagogisk konsulent Didaktiske omsætning af pædagogiske tiltag. Projektet innovation & entrepreneurship og undervisningsportfolio. Vejleder og underviser studerende i akademisk studieteknik og opgaveproces individuelt eller i grupper +45 353-31800E-mail
Wier, MetteProdekan for forskning Prodekan for forskning og omverdensrelationer +45 353-36938E-mail