Ansatte ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultetssekretariat – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Samfundsvidenskab > Ansatte > Fakultetssekretariatet

Ansatte ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultetssekretariat

Oversigt over ansatte ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultetssekretariat, KU

NavnTitelArbejdsområdeTelefonE-mail
Andersen, BenteAC-fuldmægtig Eksamensplanlægning på økonomistudiet. Stads-kontaktperson. STÅ-ansvarlig (Stads). Opbygning af studieordninger i Stads. Regeltjekkeropgaver. +45 353-23541E-mail
Andersen, SusanneHR-medarbejder Administration af DVIP ansættelser +45 353-20545E-mail
Balle, Kristianna HjelmStuderende Studenteropgaver i Pædagogisk Center Samfundsvidenskab +45 353-36386E-mail
Brixen, JanniKommunikationskonsulent Pressekontakt. Strategisk kommunikation. +45 353-34152E-mail
Brændstrup, May-BrittSpecialkonsulent Høringer. Disciplinærsager. Eksamenssnyd. Regler. Studieordninger. Klager. +45 353-23569E-mail
de Neergaard, AndreasProdekan Prodekan for uddannelse +45 353-33499E-mail
Eriksson, Karin LundØkonomimedarbejder E-faktura, Udenlandske faktura, Rejs Ud +45 353-23011E-mail
Fenger, SusanneØkonomichef Økonomichef for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Budgetlægning (fakultetets budgetmodel, STÅ-prognoser). Økonomistyring (kvartalsindberetninger til bestyrelsen og taxameterindtægter). Statistikopgaver (arealfremskrivning, studenterstatistik). En række udvalgsposter +45 353-23528E-mail
Fensholm, AndreasSpecialkonsulent Implementering af studiefremdriftsreform, Uddannelsesinformation, Studiestatistik og nøgletal, Kontaktperson vedr. undervisningsadministration i STADS. +45 353-23046E-mail
Franck, TinaFakultetsdirektør Fakultetsdirektøren udgør sammen med dekanen og prodekanerne fakultetets direktion. Fakultetsdirektøren er desuden leder af fakultetssekretariatet. Fakultetsdirektøren er bindeled mellem fakultetssekretariatet og institutternes administrative ledelse +45 353-23530E-mail
Hald, Peter RovsingSekretariatschef Leder af ledelsessekretariatet. Ledelsesbetjening af direktionen. Sekretær for fakultetets ledelsesteam (FLT). Planlægning af udviklingsopgaver, herunder udviklingskontrakt og strategi. +45 353-23552E-mail
Hansen, Anne BirgitteSekretær Sekretær for ledelsen. Mødeplanlægning og kalenderstyring. +45 353-34124E-mail
Harboe, ThomasCenterleder Undervisningspædagogik og vejledningspædagogik. E-learning. Fokus på studieledelse. Deltager i div. ad-hoc projekter på tværs af fak. på KU. +45 353-23587E-mail
Hinnerup, Maria FjallsteinSpecialkonsulent Ledelsesbetjening. Sekretær for Akademisk Råd. Høringer og indstillinger. Prisopgaver. +45 353-23539E-mail
Holm, MaxFuldmægtig Forvaltning af EU-projekter samt Ekstern virksomhed i øvrigt. +45 353-33573E-mail
Jensen, Christina JuulPædagogisk konsulent Indkøring af skrivegrupper for specialestuderende. Afholdelse af kurser i akademisk opgaveskrivning og argumentation, undervisningspædagogik for undervisere. Udvikling af nye kurser for både studerende og undervisere. +45 353-24538E-mail
Jensen, Helen BrittØkonomimedarbejder E-faktura, Rejs Ud +45 353-24365E-mail
Jensen, MaibrittAC-fuldmægtig Koordinator for karriereaktiviteter og virksomhedssamarbejder, Projekt viden i udvikling, projektsamarbejde mellem studerende og virksomheder, SAMF job- og projektbank, karrierevejledning af studerende +45 353-34479E-mail
Jespersen, BarbaraØkonomimedarbejder E-faktura, Udenlandske faktura, Rejs Ud +45 353-23355E-mail
Kaalhauge, JulieStudieadministrativ medarbejder SAMF-Informationen.Vejledning og studieservice. Eksamensadm. vedr. økonomistudiet, herunder censorafregninger, eksamensklager, afløsningsopgaver, offentliggørelse af karakterer, sygemeldinger til eksamen, orlov +45 353-23689E-mail
Kozuch, TomØkonomikoordinator Bank og bogholderi. Økonomikoordination. Vejledning og undervisning i KU's økonomisystemer. +45 353-23668E-mail
Kristensen, MarianneStudiechef Udvikling og planlægning af det studieadministrative område. Leder af Studie- og Eksamenskontoret. Studieordninger +45 353-23527E-mail
Lauge-Simonsen, Jeanne AnnetØkonomimedarbejder E-faktura, Udenlandske Faktura, Rejs Ud +45 353-34810E-mail
Madelung, Jannie JuneInternational koordinator Internationale opgaver, oversættelse og sprogrevision, web-redaktør, KA-optag, genindskrivning, studieskift, overflytning (ØKO og ANT). Meritankenævn +45 353-23537E-mail
Madsen, Daniel BueSpecialkonsulent Økonomi- og budgetopgaver +45 353-23829E-mail
Malthesen, TeaProjektleder Projektledelse, kvalitetssikring, sekretær for studielederforum og dialogforum og koordinator af undervisningsplanlægningsgruppen. +45 353-23468E-mail
Mikkelsen, Solgerd JustSpecialkonsulent Økonomi- og budgetopgaver +45 353-23531E-mail
Nielsen, Laila HolmenStudieadministrativ medarbejder Samf-informationen: vejledning og studieservice. Udmeldelse. Eksamensklager + orlov: antropologi, sociologi, global development. Beviser: psykologi, statskundskab, økonomi +45 353-23688E-mail
Nielsen, Ole JohnØkonomikoordinator Budget- og regnskabssager. Økonomisk Ledelsesinformation. Teknisk og faglig support vedr. ØSS. Diverse statistik og edb-undervisning. +45 353-23533E-mail
Roed, Majken LindgrenStudieadministrativ medarbejder SAMF-Informationen. Vejledning og studieservice. BA-indskrivning (økonomi, vinter). Eksamensklager + orlov (statskundskab, psykologi, security risk management. Specialeregistrering og udmelding (statskundskab, psykologi, global development). +45 353-23310E-mail
Rosenmejer, Hanne KristensenIt, web og kommunikation Fakultetssekretariatets it-ansvarlige (autorisationer, it-indkøb, support). Webmaster (vedligehold, support og udvikling). KU design (skabeloner, billeder, grafik m.v.). Infoskærme +45 353-23536E-mail
Secilmis, Gülcan CelikStudieadministrativ medarbejder Kandidatbeviser for økonomi, antropologi og sociologi, herunder udmeldelse. KA-optag og overflytning, studieskift og genindskrivning (Sociologi og Security Risk Management). +45 353-23545E-mail
Stenbæk, LiseSpecialkonsulent Undervisere i online og blended læring. Tværfakultære 2016-projekt for uddannelsesinitiativer "Online og blended learning, Motivationsworkshops for undervisere på SAMF, indsamler og afrapporterer de gode eksempler fra fakultetet til inspiration for andre. +45 353-31406E-mail
Sørensen, Morten MoesgaardAC-fuldmægtig Intern kommunikation, herunder nyhedsbrev. Ledelsesbetjening. +45 353-32657E-mail
Sørensen, Søren HedegaardStudie- og karrierevejleder Specialpædagogisk støtte (SPS), vejledningsstrategi, studenterrettet information om vejledning og optagelse. +45 353-24313E-mail
Sørensen, Troels ØstergaardDekan Overordnet fakultetspolitik. Formand for Akademisk Råd og samarbejdsudvalg samt Fakultetets Ledelsesteam. Formand for City Campus +45 353-23535E-mail
Thomsen, Linda HolmenJournalmedarbejder Journal og arkiv. ESDH-ansvarlig for SAMF. Indkøb for fakultetssekretariatet. Arbejdsmiljø. Praktiske opgaver (telefoner, nøgler, mødelokaler m.v.) +45 353-23544E-mail
Valmin, Carla Mathilde ThjellesenStuderende Administrativ studentermedhjælp +45 353-36027E-mail
von Müllen, Rikke LyngbyPædagogisk konsulent Indkøring af skrivegrupper for specialestuderende. Afholdelse af kurser i stemmebrug; akademisk opgaveskrivning og argumentation; undervisningspædagogik for undervisere. Udvikling af nye kurser for både studerende og undervisere. +45 353-24534E-mail
Wick, Peter JosefPædagogisk konsulent Didaktiske omsætning af pædagogiske tiltag. Projektet innovation & entrepreneurship og undervisningsportfolio. Vejleder og underviser studerende i akademisk studieteknik og opgaveproces individuelt eller i grupper +45 353-31800E-mail
Wier, MetteProdekan for forskning Prodekan for forskning og omverdensrelationer +45 353-36938E-mail