Dekanens dialogforum med studerende – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Samfundsvidenskab > Om fakultetet > Råd og udvalg > Dekanens dialogforum m...

Dekanens dialogforum med studerende

Formålet med Dekanens dialogforum med studerende er at skabe mere dialog mellem dekanen og de studerende på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet og Center for Sundhed og Samfund (CSS) om uddannelsespolitiske spørgsmål og studiemiljø.

Forummet består af:

  • dekanen og prodekanen for uddannelse
  • de tre studenterrepræsentanter fra Akademisk Råd
  • en studerende fra hvert af de fag, der ikke har en repræsentant i Akademisk Råd
  • en studerende fra Institut for Folkesundhedsvidenskab ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.
  • formanden for SAMF-rådet

Møderne er åbne for alle interesserede studerende, og der udsendes indbydelser
til alle studentermedlemmerne i fakultetets studienævn og institutråd.

Der afholdes fire møder om året i Dekanens dialogforum med studerende (to møder pr. semester).

Yderligere information

Møder i 2017

  • Mandag den 27. februar 2017, kl. 16:15-18, lokale 4.1.02
  • Mandag den 15. maj 2017, kl. 16:15-18, lokale 4.1.02
  • Mandag den 11. september 2017, kl. 16:15-18, lokale 4.1.02
  • Mandag den 13. november 2017, kl. 16:15-18, lokale 4.1.02