Institutråd - Samfundsvidenskab – Københavns Universitet

Institutråd

Rådene er nedsat af de respektive institutledere og skal sikre medbestemmelse til og inddragelse af det videnskabelige personale, herunder ansatte ph.d.-studerende, det teknisk-administrative personale og de studerende om instituttets forskning og uddannelse. I henhold til § 41, stk. 1 i vedtægten for Københavns Universitet er der pr. 1. april 2013 nedsat institutråd på alle institutter på KU.

Institutrådet er et rådgivende organ uden beslutningskompetence. Institutrådets opgaver omfatter: instituttets visioner, undervisnings- og forskningsstrategier, den langsigtede strategi for fremtidige ansættelser, studiemiljø og budget/økonomi.

Institutrådet har institutlederen som født formand og består derudover af 6-12 medlemmer valgt af henholdsvis det videnskabelige personale, herunder ansatte ph.d.-studerende, det teknisk-administrative personale og de studerende.

Institutrådet mødes ca. 4 gange om året.

Institutrådenes funktion er indarbejdet i KU's vedtægter.

Her følger en liste over institutråd på SAMF