Den svære beslutning – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print kalender-ikon Bookmark and Share

Samfundsvidenskab > Arrangementer > Den svære beslutning

Den svære beslutning

På grundlag af et spændende studie af og i tæt samarbejde med sagsbehandlere, som arbejder med udsatte børn og unge i Københavns kommune belyses beslutningen om anbringelse eller ej. Hvad er på spil, og hvad påvirker sagsbehandleres handlinger? Hvilke mekanismer har betydning? Og hvordan spiller det sammen med kommunens politik og lovgivning? Det er nogle af de spørgsmål der undersøges.

Undersøgelsen er blevet til i et samarbejde mellem økonomer, sociologer, jurister og socialrådgivere fra Københavns Universitet, SFI, Professionshøjskolen Metropol og ikke mindst medtænkende praktikere fra Københavns kommune. Projektet er finansieret af TrygFonden.

Eftermiddagen indledes af Dekan Henrik Busch fra Metropol og Analysechef Merete Konnerup fra TrygFonden. Dernæst præsenteres antologiens indhold af forfatterne for at blive kommenteret af direktør i Københavns Kommunes Socialforvaltning Mikkel Boje.

Det foregår d. 5. maj 2017 kl.14:00-16:30 i auditoriet på Metropol, Kronprinsesse Sofies Vej 35 på Frederiksberg med en mindre reception bagefter. Alle er velkomne.

Fra Københavns Universitet (Økonomisk Institut) deltager Mette Ejrnæs og Mette Gørtz, som begge har bidraget til antologien, som kan læses her (pdf-format).