Konference: Unge, alkohol og stoffer – Københavns Universitet

Samfundsvidenskab > Arrangementer > Konference: Unge, alko...

Konference: Unge, alkohol og stoffer

Onsdag d. 21 marts 2018 afholdes en konference på Københavns Universitet om unge, alkohol og stoffer (15 til 25/26 år), på baggrund af flere års forskning på området.

Forskningsprojektet er finansieret af ROCKWOOL Fonden og er et samarbejde mellem Sociologisk Institut på Københavns Universitet og forskere på VIVE (tidligere SFI). På konferencen vil forskningsprojektets bidragsydere præsentere fund fra både kvantitative og kvalitative undersøgelser af unges stof- og alkoholbrug. Dagen afsluttes med en paneldiskussion af fundene og perspektiver på fremtidige løsninger. Her har vi inviteret relevante fagpersoner fra sundhedsområdet, rusmiddelbehandlingsområdet samt repræsentanter for gymnasier og erhvervsskoler.

Konferencen er åben for alle, der interesserer sig for området, og vi opfordrer særligt personer, der arbejder med unge, forebyggelse og/eller behandling til at deltage.

Læs mere og se program for konferencen på vores tværgående site om Børn og unges trivsel.