Optagelse på kandidatuddannelsen i statskundskab – Københavns Universitet

Forside
Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Optagelse og indskrivning > Kandidatuddannelser > Statskundskab

Optagelse på kandidatuddannelsen i statskundskab

ADGANGSKRAV:

SÅDAN ANSØGER DU:

Gå direkte til:
DEN DIGITALE ANSØGNINGSPORTAL

VEJLEDNING:

 


ADGANGSKRAV:

Faglige krav

Følgende uddannelser er direkte adgangsgivende til kandidatuddannelsen i statskundskab ved Københavns Universitet:

  • Bestået eller forventet bestået bacheloruddannelse i statskundskab fra Københavns Universitet
  • Bestået eller forventet bestået bacheloruddannelse i statskundskab fra Aarhus Universitet
  • Bestået eller forventet bestået bacheloruddannelse i statskundskab fra Syddansk Universitet

For øvrige ansøgere med en bestået eller forventet beståede universitetsuddannelse som ikke er direkte adgangsgivende skal følgende krav opfyldes:

  • Bestået eller forventet bestået bacheloruddannelse i Political Science, svarende til 180 ECTS indeholdende:
  • Minimum 90 ECTS politologiske fag, som skal være indførende generelle bachelorkurser:
    • Minimum 10 ECTS indenfor området 'international politik' (Realisme, Liberalisme, Konstruktivisme)
    • Minimum 10 ECTS indenfor området 'statskundskab' (Offentlig politik, Komparativ politik)
    • Minimum 10 ECTS indenfor området 'forvaltning' (Organisationsteori, National forvaltning, International forvaltning)
  • Minimum 15 ECTS samfundsvidenskabelige metodefag med fokus på metode som redskab (Kvalitativ metode, Kvantitativ metode)
  • Minimum 10 ECTS sociologiske fag med fokus på sociologisk teorihistorie.
  • Mindst 10 ECTS indenfor området ’økonomi’ (Mikroøkonomi, Makroøkonomi)

Optagelse af ansøgere uden et direkte adgangsgivende ansøgningsgrundlag vil altid bero på en individuel faglig helhedsvurdering. 

Sproglige krav

Alle ansøgere, som vælger at aflægge kurser der udbydes på dansk, skal have og kunne dokumentere danskkundskaber svarende til dansk på A-niveau på danske gymnasiale uddannelser.
Alle ansøgere, uanset hvilket sprog der aflægges kurser på, skal have og kunne dokumentere engelskkundskaber svarende til B-niveau på danske gymnasiale uddannelser.
Nordiske ansøgere kan dokumentere engelskkundskaber via nordisk gymnasialt bevis.
Ansøgere med engelsk som modersmål, behøver ikke at dokumentere engelskkundskaber.
For øvrige ansøgere stilles følgende engelske sprogkrav: En bestået IELTS-test på min. 6,5 point eller en internetbaseret TOEFL-test på min. 83 point eller en skriftlig, papirbaserer TOEFL-test på min. 560 point. Sprogtests må højest være to år gamle og skal være certificerede.

Øvrige krav

Hvis du tidligere har været indskrevet på kandidatuddannelsen i statskundskab ved Københavns Universitet gælder følgende:

  • Hvis du selv udmeldte dig fra uddannelsen, kan du tidligst blive genoptaget fem måneder efter udmeldelsesdatoen.
  • Modtog du under uddannelsen advarsel om, at du ikke opfyldte aktivitetskravet, eller var du afskåret fra at fortsætte uddannelsen som følge af uddannelsens regler, har du ikke direkte adgang til kandidatuddannelsen, og kan kun blive optaget igen, hvis det ved en konkret, faglig vurdering skønnes, at dine muligheder for at gennemføre uddannelsen er væsentligt forbedrede, eller hvor uddannelsens indhold er væsentligt ændret. Til brug for den faglige vurdering skal du i den digitale ansøgning svare 'nej' til spørgsmålet, om du har direkte adgang til uddannelsen, og uploade en motiveret ansøgning og en studieplan.

Ansøgere kan som udgangspunkt senest søge optagelse på kandidatuddannelsen fem år efter afsluttet bacheloruddannelse.

SÅDAN ANSØGER DU:

Digital ansøgning

Ansøgning om optagelse på kandidatudannelsen i statskundskab sker digitalt. Dette indebærer, at uanset hvilket universitet du læser ved eller kommer fra, og uanset hvilket ansøgningsgrundlag du har, så skal du søge om optagelse på kandidatuddannelsen i statskundskab igennem den digitale ansøgningsportal. Der findes kun den digitale ansøgningsmåde.

Hvis du allerede har oprettet en ansøgning eller har ansøgt digitalt, kan du altid logge på systemet og tjekke op på status for hvor i ansøgningsprocessen, din ansøgning aktuelt befinder sig. Det er også hér, du logger på for at læse de beskeder og afgørelser, som du modtager.

Studiestart

Der er studiestart på kandidatuddannelsen i statskundskab to gange om året i hhv. september og februar.

Frister og ansøgningsperioder

Optagelse 1. september: Frist for ansøgning 1. april. Ansøgningsperioden er 1. februar til 1. april. Du kan forvente svar på din ansøgning senest 15. juni, når du søger rettidigt.

Ansøgningsportalen lukkes 2. april. Portalen vil genåbne i perioden 1. juni til 1. juli for ansøgere med 'direkte adgang' til restpladser på uddannelsen med studiestart 1. september 2014.

Optagelse 1. februar: Frist for ansøgning 1. november. Ansøgningsperioden er 1. september til 1. november. Du kan forvente svar på din ansøgning senest 20. december, når du søger rettidigt.

Dokumentation for ansøgningsgrundlag

Om dataudveksling

Som ansøger fra et dansk universitet (på nær DPU, DTU og CBS) kan du bede det digitale ansøgningssystem om at indhente dokumentation for den eller de heltidsuddannelser, du har afsluttet eller, som du aktuelt læser på. I oversigterne over ansøgergrupper og bilag nedenfor kan du orintere dig om, hvordan netop du kan benytte dataudveksling til at dokumentere dit ansøgningsgrundlag.

Om upload af bilag

I oversigterne over ansøgergrupper og bilag nedenfor kan du orintere dig om, hvilke bilag netop du evt. skal uploade til din digitale ansøgning for at dokumentere dit ansøgningsgrundlag. Hvis du har en uddannelsesbaggrund som kræver, at du skal uploade bilag, gælder følgende formkrav:

  • Alle bilag skal være i pdf-format og på dansk, et nordisk sprog eller engelsk. Det er den pågældende uddannelsesinstitution, som skal foretage evt. oversættelse.
  • Bilag, som dokumenterer opfyldelse af faglige adgangskrav (eks. resultatlister), skal være officielle, dvs. fra den pågældende uddannelsesinstitution og stemplet og underskrevet af samme institution.
  • Det skal fremgå af kursusbeskrivelser, litteraturlister og pensumlister, at de stammer fra den pågældende uddannelsesinstitution. Henvis evt. til hjemmeside.
  • Alle påkrævende bilag skal uploades i den digitale ansøgning. Man kan ikke eftersende bilag uden om den digitale ansøgningsportal! Lav evt. en kladde af din ansøgning, hvis du mangler bilag, og send ansøgningen senere (dog til fristen), når den er komplet. Hvis du mangler bilag på ansøgningstidspunktet, fordi du afventer resultater, som ikke foreligger før ansøgningsfristen, skal du uploade en forklaring om dette tilsammen med evt. dokumentation for tilmelding m.m.

Ansøgergrupper og ansøgningsbilag:

 

Bachelorer i statskundskab fra KU, AU og SDU - ansøgning på dansk
Bachelorer i statskundskab fra KU, AU og SDU - ansøgning på engelsk

Ansøgere uden direkte adgang fra danske universiteter - ansøgning på dansk
Ansøgere uden direkte adgang fra danske universiteter - ansøgning på engelsk

Ansøgere uden direkte adgang fra nordiske og øvrige udenlandske universiteter - ansøgning på dansk
Ansøgere uden direkte adgang fra nordiske og øvrige udenlandske universiteter - ansøgning på engelsk

 

 

                       DEN DIGITALE ANSØGNINGSPORTAL (link)

 

 

  • Ansøgningsportalen er lukket. Portalen vil genåbne i perioden 1. juni til 1. juli for ansøgere med 'direkte adgang' til restpladser på uddannelsen med studiestart 1. september 2014.
  • Øverst i WAYF-login-billedet til den digitale ansøgningsportal kan du vælge, om ansøgningen skal foregå på dansk eller engelsk. Hvis din browser er sat op til engelsk, skal du bevidst vælge dansk i WAYF-login-billedet, hvis du ikke ønsker at ansøge på engelsk. Hvis du foretrækker engelsk vil 'Kandidatuddannelsen i statskundskab' have titlen 'Master of Science in Political Science'.
  • Husk kvittering! Når du har afsendt din digitale ansøgning korrekt, modtager du automatisk en kvittering indenfor få sekunder efter afsendelsen. Hvis du ikke modtager en kvittering, skal du derfor logge på systemet igen og afsende ansøgningen korrekt ved at vælge det sidste faneblad i din ansøgning, og på siden trykke på knappen 'Send ansøgning'.

 

 

VEJLEDNING:

  • om ansøgningsprocedure....

SAMF-Informationen på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Center for Sundhed og Samfund
bygning 5, 1. sal, lokale: 5.1.34, Øster Farimagsgade 5 1353 København K.
Her er et kort over fakultetet.
Telefon: (+45) 35 32 46 00
samf-fak@samf.ku.dk.

  • om adgangskrav....

Studievejledningen Statskundskab
Center for Sundhed og Samfund bygning 5, 1. sal, lokale 5.1.38, Øster Farimagsgade 5 1353 København K
Telefon: (+45) 35 32 33 65
studievejl@ifs.ku.dk

  • om digital ansøgning....

Link til information og vejledning:
http://studier.ku.dk/kandidat/digital-kandidat/