Søren Kjær Foged forsvarer sin ph.d.-afhandling ved Institut for Statskundskab – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print kalender-ikon Bookmark and Share

Ph.d.-skolen > Ph.d.-forsvar > Søren Kjær Foged forsv...

Søren Kjær Foged forsvarer sin ph.d.-afhandling ved Institut for Statskundskab

Kandidat

Søren Kjær Foged

Titel

"Public Budgeting in Times of Fiscal Stress: Advocates, controllers, priority-setters and the use of private suppliers in Danish municipalities".  Afhandlingen kan købes som e-bog via Academic books

Tid og sted

Fredag den 24. november 2017 kl. 14.00 på Københavns Universitet, Center for Sundhed og Samfund, Institut for Statskundskab, Øster Farimagsgade 5, 1353 København K., lokale 4.2.26. Forsvaret afholdes på dansk. Af hensyn til kandidaten lukkes dørene præcis kl. 14.00.

Bedømmelsesudvalg

  • Lektor Gunnar Gjelstrup, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet (formand)  
  • Professor Jens Blom-Hansen, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet  
  • Lektor Jostein Askim, Institut for Statskundskab, Universitetet i Oslo

Resumé

Hvordan påvirker et økonomisk pres politiske systemers budgetlægning og udgiftspolitik? Dette spørgsmål af fundamental politologisk interesse er genstandsfeltet for denne afhandling. Spørgsmålet besvares med et dybdegående studie af danske kommuner under den seneste økonomiske krise. Tilsammen består afhandlingen af 9 artikler og en opsummerende rapport.

Et hovedargument på tværs afhandlingens delelementer er, at et stigende økonomisk pres styrker to aktører i budgetprocessen, nemlig kontrollanterne/vogterne og den prioriterende koalition, mens udgiftsadvokaterne svækkes. Derudover er det et centralt fund, at styrkelsen af kontrollanterne og den prioriterende koalition på bekostning af udgiftsadvokaterne får implikationer for lokalregeringernes budgetinstitutioner og budgetoutput. Således identificerer artiklerne en centralisering af de lokale budgetinstitutioner samt et budgetoutput som i stigende grad påvirkes af kontrollanternes den prioriterende koalitions præferencer.

 Endelig beskæftiger afhandlingen sig med det offentliges anvendelse af private leverandører, der gennem flere år har været italesat som et af de væsentligste værktøjer til at håndtere et økonomisk pres. Konkret undersøges drivkræfterne bag danske kommuners brug af private leverandører, herunder betydningen af et økonomisk pres blandt flere forklarende variable.