Aktuelle opslag af ph.d.-stipendier – Københavns Universitet

Ph.d.-skolen > Til ansøgere > Ansøgning > Aktuelle opslag af ph....

Aktuelle opslag af ph.d.-stipendier

Generelle opslag
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet udbyder ph.d.-stipendier i generelle opslag to gange om året. Det ene opslag bliver offentliggjort ultimo marts/primo april med ansøgningsfrist 1. maj, og det andet offentliggøres ultimo september/primo oktober, og har ansøgningsfrist 1. november.

Særlige ph.d.-opslag
Ud over det generelle opslag er der løbende opslag af ph.d.-stipendier inden for specifikke forskningsområder.

PhD Positions in Healthy Psychology / Behavioural Medicine in a partnership between the Department of Psychology, University of Copenhagen and the Diabetes Management Research at the Steno Diabetes Center Copenhagen. Ansøgningsfrist 28. februar 2018.

PhD scholarships in applied microeconomics with a focus on topics such as firm organization, corporate governance/finance, leadership and ownermanaged firms, Department of Economics, University of Copenhagen. Ansøgningsfrist 19. marts 2018.

PhD position at the Department of Psychology, University of Copenhagen. Ansøgningsfrist 1. maj 2018.

Vigtige oplysninger angående ansøgning og bilag
Før du søger anbefaler vi. at du læser vejledningen om de bilag, der skal vedhæftes ansøgningen. Du kan med fordel tjekke et eksempel på det budget, der skal vedhæftes den elektroniske ansøgning. Læs desuden Hyppigt stillede spørgsmål (FAQ).