Ekspertliste - Flygtninge og migration – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Samfundsvidenskab > Presseservice > Ekspertlister > Flygtninge

Ekspertliste - Flygtninge og migration

Oversigt over samfundsvidenskabelige eksperter, som kan udtale sig om flygtninge- og migrationsspørgsmål.

Flygtninge og migranter på det danske arbejdsmarked

Søren Kaj Andersen
Centerleder, FAOS
Telefon: 35 32 32 69
Mobil: 28 92 96 56
Mail: ska@faos.dk
- Arbejdere fra Polen etc.
Mette Foged
Postdoc, Økonomisk Institut
Telefon: 35 32 35 82
Mail: mette.foged@econ.ku.dk
- Flygtninge som arbejdskraft og deres
betydning for lønniveauet i lokalområder

Flygtninge og migranter i det danske samfund (fx kulturelt)

Torben Bechmann Jensen
Lektor, Institut for Psykologi
Telefon: 35 32 48 46
Mail: torben.bechmann@psy.ku.dk
- Socioøkonomisk og -kulturel
integration
af etniske minoriteter
Karen Fog Olwig
Lektor, Institut for Antropologi
Telefon: 35 32 34 79
Mail: karen.fog.olwig@anthro.ku.dk
- Familienetværk, køn, mobilitet og
tilhørsforhold
- Plejerelationer
Andrea Verdasco Martinez
Ph.d.-studerende, Institut for Antropologi
Telefon: 35 33 76 33
Mobil: 42 75 69 79
Mail: andrea.verdasco@anthro.ku.dk
- Uledsagede flytningebørn

Lotte Buch Segal
Adjunkt, Institut for Antropologi
Telefon: 35 32 46 11
Mail: lotte.buch.segal@anthro.ku.dk
- Traumatiserede flygtninge fra Mellemøsten i Danmark

Flygtninge og migranters vej gennem Europa

Kristina Grünenberg
Lektor, Institut for Antropologi
Telefon: 35 33 73 37
Mobil: 25 31 91 61
Mail: kg@anthro.ku.dk
- Fysisk (biometrisk) identifikation af
flygtninge og migranter
Karen Fog Olwig
Lektor, Institut for Antropologi
Telefon: 35 32 34 79

Mail: karen.fog.olwig@anthro.ku.dk

- Fysisk (biometrisk) identifikation af
flygtninge
og migranter

EU-politik vedrørende flytninge og migration

Rebecca Adler-Nissen
Professor, Institut for Statskundskab
Telefon: 35 32 33 97
Mobil: 30 22 40 75
Mail: ran@ifs.ku.dk
- EU-retsforbeholdet

Peter Nedergaard
Professor, Institut for Statskundskab
Telefon:  35 32 34 08
Mobil: 51 42 30 93
Mail: pne@ifs.ku.dk
- EU - fokus på EU's magtstrukturer
- EU-retsforbeholdet
Marlene Wind
Professor, Institut for Statskundskab
Telefon: 35 32 34 29
Mail: mwi@ifs.ku.dk
- SU - fokus på Dublin-konventionen
- Schengen og et fælles asylsystem

Sikkerhedsspørgsmål vedr. flytninge og migration

Henrik Ø. Breitenbauch
Centerleder, Center for Militære Studier
Intsitut for Statskundskab
Telefon: 35 32 40 86
Mail: hob@ifs.ku.dk
- Sikkerheds- og udenrigspolitik
Kristian Søby Kristensen
Seniorforsker, Center for Militære Studier
Institut for Statskundskab
Telefon: 35 32 40 84
Mobil: 28 72 90 17
Mail: ksk@ifs.ku.dk
- Sikkerhedspolitik og strategi
- Den globale magtbalance
Ole Wæver
Professor, Centre for Resolution of
International Conflicts (CRIC)
Institut for Statskundskab
Telefon: 35 32 34 31
Mail: ow@ifs.ku.dk
- Migration som sikkerhedsspørgsmål
Kampen om europæiske vs nationale
svar (ej kvoteforhandlinger)

Internationale spørgsmål og forhandlinger vedr. flygtninge og migration

Isabel Bramsen
Videnskabelig assistent, Centre for
Resolution of International Conflicts (CRIC)
Institut for Statskundskab
Mail: ib@cric.ku.dk
- Langsigtede løsnigner på flygtningekrisen
- International håndtering af konflikter, der
skaber flygtningestrømme (forhandlinger i
Syrien)