Billeder fra konferencen

Vi har samlet en række billeder fra konferencen 'Bedre liv for børn og unge i Danmark' den 9. januar 2017.

Fotograf: Preben Etwil, Danmarks Statistik.

#Bedreliv2017 – Konference om bedre liv for børn og unge i Danmark, afholdt af Københavns Universitet, Danmarks Statistik og Børns Vilkår den 9. januar 2017 i Dronningesalen i Den Sorte Diamant.

Knap 500 pædagoger, psykologer, lærere, socialrådgivere, institutionsledere, konsulenter, forskere, studerende, politikere og andre, der arbejder med børn og unge var tilmeldt konferencen i Det Kongelige Biblioteks Sorte Diamant. Se eller gense oplægsholdernes præsentationer her.

Troels Østergaard Sørensen, dekan, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet bød velkommen til dagens konference om bedre liv for børn og unge i Danmark.

”Alle børn fortjener tryghed, håb og drømme. Der er mange mønsterbrydere ja - men hvad med resten? Vi skal have alle børnene med. Vi ved allesammen, hvem vi mangler - og vi ved hvad der skal til. Det er et fælles ansvar.” Sådan indledtes konferencen med åbningstalen fra Pernille Rosenkrantz-Theil, socialordfører for Socialdemokratiet og formand for Folketingets Undervisningsudvalg.

Amy Frølander, fuldmægtig i Danmarks Statistik fortalte om børn og deres familier statistisk set igennem de seneste 30 år.

Anne Marie Bach Svendsen, analytiker i Børns Vilkår fortalte om en ny rapport, som TrygFonden og Børns Vilkår udgiver den 31. januar om omfanget af svigt af børn i Danmark.

”Det kræver en anden tilgang end ”traditionel” socialpolitik at bryde social negativ arv” sagde Mads Meier Jæger, professor, Sociologisk Institut, Københavns Universitet. ”Målrettede indsatser kan hjælpe socialt udsatte familier med at skabe et mere stabilt læringsmiljø, som gavner børnenes faglige og sociale udvikling.”

Mette Skovgaard Væver, lektor, Institut for Psykologi, Københavns Universitet fortalte om evidensbaserede indsatser til at opspore tidlig mistrivsel. Mistrivsel og utryghed i de første leveår er en alvorlig risikofaktor for barnets udvikling. Spædbørn er næsten 'usynlige' for samfundet, og deres problemer er svære at opdage. Hun anbefaler en national strategi til at fremme spædbørns psykiske sundhed.

Lisbeth Trille Gylling Loft, adjunkt, Sociologisk Institut, Københavns Universitet og Columbia University
- Barnets gener er afgørende både for de fysiske karakteristika, og for hans eller hendes kognitive, sociale og følelsesmæssige muligheder i livet. Gener bør tages med ind i vores forståelse af sociale forhold for børn og unges opvækst.

Pernille Rosenkrantz-Theil (S), Rasmus Kjeldahl (Børns Vilkår), Trine Torp (SF), Mette Skovgaard Væver (KU) og Mads Meier Jæger (KU) i debat om, hvordan vi sikrer, at flere børn får en god start på tilværelsen og mulighed for at udnytte deres fulde potentiale i livet. Hvor langt skal vi som samfund gå for at dæmme op for dårlige livsvilkår?

Birgitte Brøndum, chefkonsulent i Danmarks Statistik fortalte om antallet af underretninger vedrørende børn og antallet af børn, som bliver anbragt eller modtager forebyggende foranstaltninger.

Barbara Hoff Esbjørn, professor MSO, Institut for Psykologi, Københavns Universitet beskæftiger sig med angst hos børn, som rammer mellem fem og ti procent af hver årgang. Angst er den hyppigste årsag til at voksne forlader arbejdsmarkedet i utide og går på førtidspension, men med den rette behandling kan angsten stoppes allerede i barndommen.

Signe Allerup Vangkilde, lektor, Institut for Psykologi, Københavns Universitet fortæller om børn med ADHD. Lidelsen rammer op mod syv procent af en årgang og kan give psykologiske og socioøkonomiske problemer langt ind i voksenlivet.

Jakob Johan Demant, lektor, Sociologisk Institut, Københavns Universitet fortæller om unges forbrug af rusmidler, som slår alle rekorder.

Unge med angst eller depression kan få gratis psykologhjælp, hvis de er over 18 år. Benjamin Ly Serena, ph.d.-studerende, Økonomisk Institut, Københavns Universitet fortalte om en ny cost-benefit-analyse, som viser, at gratis psykologhjælp reducerer udgifterne ved behandling af psykiske problemer. Derfor anbefales det at udvide den gratis psykologhjælp til også at gælde børn og unge under 18 år.

”Tidlig indsigt – tidlig indsats”. Dette var hovedbudskabet i talen fra Mai Mercado, Børne- og socialminister fra Konservative. ”Viden, forskning og samarbejde er vejen frem på børne- og socialområdet”.

Susanne Mainz Sørensen, specialkonsulent, Befolkning og Uddannelse, Danmarks Statistik fortalte om unge og uddannelse. Hvor mange unge, der tager en uddannelse, og hvor mange, der ikke gennemfører nogen – hvem de er, og hvilken baggrund de har.

Miriam Gensowski, adjunkt, Økonomisk Institut, Københavns Universitet, som har forsket sammen med den amerikanske nobelprismodtager James Heckman fortalte om, hvordan barnets socio-emotionelle kompetencer er afgørende for trivslen og barnets faglige udbytte.

Pernille Hviid, lektor, Institut for Psykologi, Københavns Universitet fortalte om børns udvikling i danske dagtilbud og om arbejdet med lærerplaner.

Janni Niclasen, adjunkt, Institut for Psykologi, Københavns Universitet og Aarhus Universitet fortalte bl.a. om et projekt, der lærer børn i indskolingen at håndtere vrede - både deres egen og andres vrede.

Mange børn bliver mobbet. I 2016 handlede mere end 2.000 samtaler på BørneTelefonen om mobning fortalte Sanne Lind, børnefaglig konsulent i Børns Vilkårs Undervisningsafdeling. Mobning handler om onde mønstre – ikke onde børn, sagde hun.

Rikke Friis Mikkelsen (Børns Vilkår), Trine Torp (SF), Barbara Hoff Esbjørn (KU) og Jakob Demant (KU) i debat om, hvad der kan gøres, og hvad er der behov for fra politisk side, for at sikre, at flere børn får styrket afgørende sociale og emotionelle kompetencer. Hvordan sikrer vi effektiv forebyggelse og behandling, så færre børn og unge får deres livsmuligheder begrænset?

Kasper Møller Hansen, professor, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet fortalte om unges valgdeltagelse, og om hvordan man kan få unge til at stemme.

Claus Thustrup Kreiner, professor, Økonomisk Institut, Københavns Universitet fortalte om økonomisk adfærd blandt unge. 4% af de 25-årige er i gældsproblemer.

Marco Piovesan, lektor, Økonomisk Institut, Københavns Universitet fortalte om økonomiske studier af børn og unges adfærd. En matematisk kortlægning af unges venskaber, risikovillighed og præferencer og andre resultater fra KidsLab.

David Dreyer Lassen, professor, Økonomisk Institut, Københavns Universitet fortalte om grundforskningsprojektet Social Fabric, som er et af verdens største big-data-forskningsprojekter. 1.000 unge med smartphones er forsøgspersoner, som giver forskerne viden om betydningen af sociale netværk på videregående uddannelser. Studiet viser, hvad et godt netværk betyder for de unges tilhørsforhold, frafald og studieaktivitet.

Bjarke Oxlund, lektor, Institut for Antropologi, Københavns Universitet og bestyrelsesformand Sex&Samfund fortalte om unges seksuelle adfærd – det indviklede felt mellem grænsedragning og grænseoverskridelse.