Program fra konferencen

Børns Vilkår, Danmarks Statistik og Københavns Universitets konference 'Bedre liv for børn og unge i Danmark'

9. januar 2017 kl. 9:00-17:00
Dronningesalen, Det Kongelige Bibliotek, Den Sorte Diamant 
Søren Kirkegaards Plads 1, 1219 København K

INTRO

9:00-9:05 Velkomst Troels Østergaard Sørensen, dekan, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet

9:05-9:15 Åbningstale Pernille Rosenkrantz-Theil, socialordfører for Socialdemokratiet og formand for Folketingets Undervisningsudvalg

FØRSTE DEL - "En god start på livet"

9:15-11:00 Oplæg og debat

Amy Frølander, fuldmægtig. Befolkning og Uddannelse, Danmarks Statistik
- Børn og deres familier - statistisk set igennem de seneste 30 år: Hvor mange børn er der i Danmark? Og hvor? Og med hvem, bor de? Der er delebørn, dine-mine-og-vores-børn, papforældre, hel-, halv- og pap-søskende og store geografiske forskelle fra den ene ende af landet til den anden.

Anne Marie Bach Svendsen, analytiker i Børns Vilkår
- Vold, mobning og seksuelle overgreb er hverdag for en del børn i Danmark. BørneTelefonen hos Børns Vilkår er dagligt i kontakt med børn, der står alene med den slags problemer. Børns Vilkår præsenterer en ny rapport, som giver et overblik over i hvilket omfang børn i Danmark svigtes.

Mads Meier Jæger, professor, Sociologisk Institut, Københavns Universitet
- Barnets livsmuligheder og uddannelsespotentiale grundlægges i de tidligste år, men hvilke indsatser er mest effektive til at fremme børns læring og sociale mobilitet.

Mette Skovgaard Væver, lektor, Institut for Psykologi, Københavns Universitet
- Mistrivsel og utryghed i de første leveår er en alvorlig risikofaktor for barnets udvikling. Spædbørn er næsten 'usynlige' for samfundet, og deres problemer er svære at opdage. KU's psykologer hjælper sundhedsplejesker med at opdage babyer med tidlige tegn på mistrivsel. Hvilken effekt har undersøgelserne og hvad betyder det for børnene og deres familier?

Lisbeth Trille Gylling Loft, adjunkt, Sociologisk Institut, Københavns Universitet og Columbia University
- Barnets gener er afgørende både for de fysiske karakteristika, og for hans eller hendes kognitive, sociale og følelsesmæssige muligheder i livet. Gentests kan nu kortlægge barnets livspotentiale og åbner for nye, personlige behandlingsmuligheder, men hvad betyder denne nye viden for vores sundheds- og socialpolitik?

Debat mellem socialpolitikere, forskere og organisationer
Hvordan sikrer vi, at flere børn får en god start på tilværelsen og mulighed for at udnytte deres fulde potentiale i livet, hvor langt skal vi som samfund gå, for at dæmme op for dårlige livsvilkår.

11:00-11:30: KAFFEPAUSE

ANDEN DEL - "Når børnesygdomme bliver til folkesygdomme"

11:30-12:40 Fem oplæg fra forskere

Birgitte Brøndum, chefkonsulent, Privatøkonomi og Velfærd, Danmarks Statistik
- Udsatte børn og sundhed. Underretninger på børn – hvor og hvor mange. Hvem anbringes, og hvem modtager forebyggende foranstaltninger. Børns kontakt med læge og sygehus.

Barbara Hoff Esbjørn, professor MSO, Institut for Psykologi, Københavns Universitet
- Mellem fem og ti procent af alle børn har angst, en lidelse, som ubehandlet kan blive kronisk og give depression. Angst er den hyppigste årsag til førtidspension - en folkesygdom, der koster samfundet op mod ti milliarder årligt, men med den rette behandling kan angstlidelserne stoppes allerede i barndommen. Hvad skal der til, for at vi får stoppet angst-bølgen?

Signe Allerup Vangkilde, lektor, Institut for Psykologi, Københavns Universitet
- Børn med ADHD forstyrrer både sig selv og kammeraterne. Lidelsen rammer op mod syv procent af en årgang og kan give psykologiske og socioøkonomiske problemer langt ind i voksenlivet. Hvad er den nyeste viden om behandlingsmuligheder og hvordan kan forskningen hjælpe os til at forstå både børn og voksne med ADHD bedre?

Jakob Johan Demant, lektor, Sociologisk Institut, Københavns Universitet
- Danske unges forbrug af rusmidler slår alle rekorder, og de metoder til at forebygge alkohol- og stofmisbrug, som hidtil har været anvendt, er ikke særligt effektive. Hvilke nye ideer til forebyggelse, bør vi benytte os af i kampen mod ungdomsmisbrug?

Benjamin Ly Serena, ph.d.-studerende, Økonomisk Institut, Københavns Universitet
- Unge med angst eller depression kan få gratis psykologhjælp, hvis de er over 18 år. Ny cost-benefit-analyse klarlægger, om det er en udgift eller en besparelse.

12:40-13:30 FROKOSTPAUSE

TREDJE DEL - "Studenterhuen og de sociale kompetencer"

13:30-15:15 Oplæg og debat

Mai Mercado, Børne- og socialminister

Susanne Mainz Sørensen, specialkonsulent, Befolkning og Uddannelse, Danmarks Statistik
- Unge og deres uddannelse: Hvor mange unge tager en uddannelse og hvor mange gennemfører ikke nogen. Hvem er de og hvad er deres baggrund?

Miriam Gensowski, adjunkt, Økonomisk Institut, Københavns Universitet.
- Forskning viser, at barnets socio-emotionelle kompetencer er afgørende for, hvordan det trives i skolen og hvor meget, han eller hun får ud af sin uddannelse. Derfor er tidlige indsatser på børneområdet en god investering. Men hvornår og hvordan er det mest effektivt at sætte ind, når vi skal styrke børns socio-emotionelle kompetencer?
Oplægget er på engelsk.

Pernille Hviid, lektor, Institut for Psykologi, Københavns Universitet
- Børns udvikling i danske dagtilbud - hvad kan vi lære af international forskning? Siden 2004 har dagplejere og pædagoger i børnehaver og vuggestuer arbejdet med lærerplaner, som skal optimere børns læring. Effekten af planerne er aldrig undersøgt i Danmark, men syv store studier i andre lande peger på, hvilken virkning brugen af læreplaner har på børns udvikling og senere læring i skolen.

Janni Niclasen, adjunkt, Institut for Psykologi, Københavns Universitet og Aarhus Universitet
- Hvilke trivselsproblemer belaster hverdagen i danske skoler, og hvilke metoder, virker, til at komme dem til livs? I Rødovre lærer alle indskolings-børn vredes-håndtering. Hvilken effekt har det?

Sanne Lind, børnefaglig konsulent i Børns Vilkårs Undervisningsafdeling
- Mobbefri skolegang for alle børn er den bedste forudsætning for at få mest muligt ud af undervisningen, men hvordan står det til med kampen mod mobning i danske skoler, og hvilke indsatser er mest effektive til at stoppe mobningen? Børns Vilkår præsenterer, hvad børn og unge på Børnetelefonen fortæller om mobning, samt den nyeste forskning i emnet.

Debat mellem sundheds-, psykiatri- og familiepolitikere, forskere og organisationer
Mange børn og unge får ikke nok ud af skolen, blandt andet på grund af mangel på sociale og emotionelle kompetencer, men hvad er muligt at gøre og hvad er der behov for fra politisk side, for at sikre, at flere får styrket disse afgørende evner?

15:15-15:45 PAUSE

FJERDE DEL - "20 år i år 2017 - rundt om de unge nu"

15:45-17:00 Fem oplæg fra forskere

Kasper Møller Hansen, professor, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet
- Unges valgdeltagelse: Hvilke unge står udenfor demokratiet, og hvad betyder det?

Claus Thustrup Kreiner, professor, Økonomisk Institut, Københavns Universitet
- Økonomisk adfærd blandt unge – fire procent af de 25-årige er i gældsproblemer. Skyldes det social arv eller blot uheld, og hvad siger et barns fødselsvægt om risikoen for at komme i finansielle vanskeligheder senere i livet?

Marco Piovesan, lektor, Økonomisk Institut, Københavns Universitet
- Økonomiske studier af børn og unges adfærd. En matematisk kortlægning af unges venskaber, risikovillighed og præferencer og andre resultater fra KidsLab.

David Dreyer Lassen, professor, Økonomisk Institut, Københavns Universitet
- KU og DTU's grundforskningsprojekt Social Fabric er et af verdens største big-data-forskningsprojekter. 1.000 unge med smartphones er forsøgspersoner, som giver forskerne viden om betydningen af sociale netværk på videregående uddannelser: Hvad er et godt netværk, og hvad betyder det for de unges tilhørsforhold, frafald og studieaktivitet? Hvordan inddrager vi viden om unges sociale adfærd i design af uddannelser?

Bjarke Oxlund, lektor, Institut for Antropologi, Københavns Universitet og bestyrelsesformand Sex&Samfund
- Unges seksuelle adfærd – det indviklede felt mellem grænsedragning og grænseoverskridelse.

17:00 Tak for i dag