Samfundsvidenskabelig forskning i børn og unges trivsel – Københavns Universitet