Find vores forskere – Københavns Universitet

Børn og unges trivsel > Find vores forskere

Forskere med ekspertviden om danske børn og unges trivsel

Forskerne kan udtale sig inden for følgende emner:

Misbrug, selvskade og
kriminalitet

Jakob Demant
Lektor, Sociologisk Institut
Telefon: 35 32 15 84
Mobil: 81 74 20 74
Mail: jd@soc.ku.dk
Twitter: @JAKOBDEMANT
- Unges misbrug
- Stofhandel
- Alkohol
- Ungdomskriminalitet og afvigelse

Susanne Lunn
Lektor, Institut for Psykologi
Telefon: 35 32 49 08
Mail: susanne.lunn@psy.ku.dk
- Bulimi
- Spiseforstyrrelser

 

Stig Bernt Poulsen
Lektor, Institut for Psykologi
Telefon: 35 32 49 09
Mail: stig.poulsen@psy.ku.dk
- Bulimi
- Spiseforstyrrelser

 

Familie, fritid og relationer

Mette Gørtz
Lektor, Økonomisk Institut
Telefon: 35 32 30 14
Mail: mette.gortz@econ.ku.dk
- Familieøkonomi
- Sundhedsøkonomi

Pernille Hviid
Lektor, Institut for Psykologi
Telefon: 35 32 48 40
Mail: pernille.hviid@psy.ku.dk
- Børns liv og udvikling i dagtilbud, skole fritid og familie
- Organisering af dagtilbud,
pædagogiske læreplaner og evaluering

Lisbeth Trille G. Loft
Postdoc, Sociologisk Institut
Telefon: 35 32 39 03
Mail: ltl@soc.ku.dk
- Familielivets betydning for
børns trivsel og udvikling

Johanne Smith-Nielsen
Postdoc, Institut for Psykologi
Telefon: 35 32 49 44
Mail: johanne.smith-nielsen@psy.ku.dk
- BabyLab
- Tilknytning og spæd- og
småbørns psykiske sundhed

Marie Kofoed Svensson
Ph.d.-stipendiat, Institut for Antropologi
Telefon: 33 67 00 16
Mail: mks@anthro.ku.dk
- børn og unge med hjertefejl
- familie og ungdomsliv med hjertefejl
- hospitalsophold og inddragelse af
mindreårige patienter
(tilknyttet Hjerteforeningen)

Mette Skovgaard Væver
Lektor, Institut for Psykologi
Telefon: 35 32 49 06
Mail: mette.vaever@psy.ku.dk
- BabyLab
- Tilknytning og spæd- og
småbørns psykiske sundhed 
- Tidlig intervention og
forebyggelse

Spil og Sociale medier

Tobias Bornakke Jørgensen
Ph.d.-stipendiat, Sociologisk Institut
Telefon: 35 32 30 51
Mobil: 61 77 51 98
Mail: tbo@soc.ku.dk
- Facebookvaner
- Unges venskaber og brug af sociale medier
Tilknyttet projektet Social Fabric

 

 Psykiske vanskeligheder, ADHD og angst

Sonja Breinholst Sonja Breinholst
Postdoc, Center for Angst
Institut for Psykologi
Telefon: 35 32 48 92
Mail: Sonja.breinholst@psy.ku.dk
LinkedIn: Sonja Breinholst
Twitter: @sonjabreinholst
- Angst hos børn, unge og voksne
- Forebyggelse og behandling af angst
- Kognitiv adfærdsterapi
- Risikofaktorer for udvikling af angst
- Forældres rolle ift børns angst

Barbara Hoff Esbjørn
Professor MSO
Leder af Center for Angst
Institut for Psykologi
Telefon: 35 32 49 05
Mail: barbara.hoff@psy.ku.dk
Kontakt helst på mail
Facebook
- Angst hos børn og unge
(risikofaktorer; forældres rolle)
- Angstbehandling (terapi og
tidlig indsats)

Signe Allerup Vangkilde
Lektor, Institut for Psykologi
Telefon: 35 32 48 85
Mail: signe.vangkilde@psy.ku.dk
- Opmærksomhedsforstyrrelser
- Børn og unge med ADHD,
Tourettes syndrom, angst etc.
- Børn og unge med psykiatriske
lidelser
- Effekter af psykofarmaka

Økonomi og politik

Kasper Møller Hansen
Professor, Intitut for Statskundskab
Telefon: 35 32 33 92
Mobil: 51 24 50 05
Mail: kmh@ifs.ku.dk
- Unges valgdeltagelse

Claus Thustrup Kreiner
Professor, Økonomisk Institut
Telefon: 35 32 30 20
Mail: ctk@econ.ku.dk
- Unges gæld og finansielle vanskeligheder
- sammenhæng mellem fødselsvægt og skolekarakterer

Karina Kosiara-Pedersen
Lektor, Institut for Statskundskab
Telefon: 35 32 34 16
Mobil: 51 70 58 43
Mail: kp@ifs.ku.dk
- Unges medlemskab af politiske ungdomsorganisationer
- Unges villighed til at stille op til politiske
poster

 

Alexander Sebald
Lektor, Økonomisk Institut
Telefon: 35 32 44 18
Mail: alexander.sebald@econ.ku.dk
- Impulskontrol
- Lovlydighed
- Unges beslutninger
- Unges økonomiske adfærd, f.eks. ifm. gældsætning

Skole og uddannelse

Miriam Gensowski
Adjunkt, Økonnomisk Institut
Telefon: 35 32 30 36
Mail: miriam.gensowski@econ.ku.dk
- Uddannelsesøkonomi

Mads Meier Jæger
Professor, Sociologisk Institut
Telefon: 35 32 32 84
Mail: mmj@soc.ku.dk
- Social arv
- Børn fra dårligt stillede familiers muligheder
- Uddannelse

Kristian Karlson
Lektor, Sociologisk Institut
Telefon: 35 32 15 88
Mail: kbk@soc.ku.dk
- Social arv i uddannelse
- Social mobilitet

Guido Makransky Guido Makransky
Lektor, Institut for Psykologi
Mobil: 31 33 85 11
Mail: gm@psy.ku.dk
- Læring med teknologi
- Virtual reality og læring
- Motivation og selvtillid
- Læring og interesse inden for naturvidenskab

Marco Piovesan

Lektor, Økonomisk Institut

Telefon: 35 33 68 72

Mail: marco.piovesan@econ.ku.dk

- Social adfærd hos børn

- Uærlighed blandt børn

- Børns selvkontrol

- Venskaber og præferencer

Helene Willadsen
Ph.d.-stipendiat, Økonomisk Institut
Telefon: 35 33 50 23
Mail: hw@econ.ku.dk

- Social adfærd hos børn ( bla. ærlighed
og selvkontrol)
- Børns venskaber og præferencer
- KIDS-lab

Seksuelle overgreb

Katrine Zeuthen

Lektor, Institut for Psykologi

Telefon: 35 32 49 23

Mail: katrine.zeuthen@psy.ku.dk

- Børns seksuelle udvikling

- Seksuelle overgreb mod børn

- Sagens gang fra mistanke til

behandling

 

 

 

Unges sociale liv og seksualitet

Torben Bechmann Jensen
Lektor, Institut for Psykologi
Telefon: 35 32 48 46
Mail: torben.bechmann@psy.ku.dk
- Marginalisering, prostitution
ensomhed
- Overgang fra uddannelse til arbejdsmarked
- Tobaksrygning (
misbrug)
- Sociale forhold