Forskere med ekspertviden om danske børn og unges trivsel

Forskerne kan udtale sig inden for følgende emner:

Jakob Demant Jakob Demant
Lektor, Sociologisk Institut
Telefon: 35 32 15 84
Mobil: 81 74 20 74
Mail: jd@soc.ku.dk  
Twitter: @JAKOBDEMANT
- Unges misbrug
- Stofhandel
- Alkohol
- Ungdomskriminalitet og afvigelse
Margaretha Järvinen Margaretha Järvinen
Professor, Sociologisk Institut
Telefon: 35 32 32 74
Mail: mj@soc.ku.dk
- Unge og misbrug
Stig Bernt Poulsen Stig Bernt Poulsen
Professor, Institut for Psykologi
Telefon: 35 32 49 09
Mail: stig.poulsen@psy.ku.dk  
- Bulimi
- Spiseforstyrrelser
Susanne Lunn Susanne Lunn
Lektor, Institut for Psykologi
Telefon: 35 32 49 08
Mail: susanne.lunn@psy.ku.dk  
- Bulimi
- Spiseforstyrrelser

 

 

 

 

 

Mette Ejrnæs Mette Ejrnæs
Professor, Økonomisk Institut
Telefon: 35 32 30 62
Mail: mette.ejrnes@econ.ku.dk
- Anbringelser af børn
- Børnevelfærd
Mette Gørtz Mette Gørtz
Lektor, Økonomisk Institut
Telefon: 35 32 30 14
Mail: mette.gortz@econ.ku.dk  
- Familieøkonomi
- Sundhedsøkonomi
Johanne Smith-Nielsen Johanne Smith-Nielsen
Lektor, Institut for Psykologi
Telefon: 35 32 49 44
Mail: johanne.smith-nielsen@psy.ku.dk  
- BabyLab
- Tilknytning og spæd- og småbørns psykiske sundhed
Mette Skovgaard Væver Mette Skovgaard Væver
Professor, Institut for Psykologi
Leder af Center for Tidlig indsats og Familieforskning
Telefon: 35 32 49 06
Mail: mette.vaever@psy.ku.dk  
- BabyLab
- Tilknytning og spæd- og småbørns psykiske sundhed
- Tidlig intervention og forebyggelse
Miriam Wüst

Miriam Wüst
Lektor, Økonomisk Institut
Telefon: 35 32 13 65
Mail: miriam.w@econ.ku.dk
- Tidlige indsatser for nye familier og deres effekter
- Sundhedsøkonomi

 

 

 

 

 

Sonja Breinholst Sonja Breinholst
Lektor, Institut for Psykologi
Leder af Center for Angst
Institut for Psykologi
Telefon: 35 32 48 92
Mail: sonja.breinholst@psy.ku.dk  
LinkedIn: Sonja Breinholst
Twitter: @sonjabreinholst 
- Angst hos børn, unge og voksne
- Forebyggelse og behandling af angst
- Kognitiv adfærdsterapi
- Risikofaktorer for udvikling af angst
- Forældres rolle ift. børns angst
Signe Allerup Vangkilde Signe Allerup Vangkilde
Lektor, Institut for Psykologi
Telefon: 35 32 48 85
Mail: signe.vangkilde@psy.ku.dk  
- Opmærksomhedsforstyrrelser
- Børn og unge med ADHD, Tourettes syndrom, angst etc.
- Børn og unge med psykiatriske lidelser
- Effekter af psykofarmaka

 

 

 

Kasper Møller Hansen Kasper Møller Hansen
Professor, Institut for Statskundskab
Telefon: 35 32 33 92
Mobil: 51 24 50 05
Mail: mkh@ifs.ku.dk  
- Unges valgdeltagelse
Claus Thustrup Kreiner Claus Thustrup Kreiner
Professor, Økonomisk Institut
Telefon: 35 32 30 20
Mail: ctk@econ.ku.dk  
- Unges gæld og finansielle vanskeligheder
- Sammenhæng mellem fødselsvægt og skolekarakterer
Karina Kosiara-Pedersen Karina Kosiara-Pedersen
Lektor, Institut for Statskundskab
Telefon: 35 32 34 16
Mobil: 51 70 58 43
Mail: kp@ifs.ku.dk  
- Unges medlemskab af politiske ungdomsorganisationer
- Unges villighed til at stille op til politiske poster

 

Andreas Bjerre-Nielsen Andreas Bjerre-Nielsen
Adjunkt, Økonomisk Institut
Telefon: 35 32 44 17
Mail: abn@sodas.ku.dk
- Sociale dynamikker
- Skolevalg
- Venskabsdannelse
Mette Ejrnæs Mette Ejrnæs
Professor, Økonomisk Institut
Telefon: 35 32 30 62
Mail: mette.ejrnes@econ.ku.dk
- Ulighed og social mobilitet
- Skolevalgs betydning for muligheder
Mads Meier Jæger Mads Meier Jæger
Professor, Sociologisk Institut
Telefon: 35 32 32 84
Mail: mmj@soc.ku.dk  
- Social arv
- Børn fra dårligt stillede familiers muligheder
- Uddannelse
Kristian Karlson Kristian Karlson
Lektor, Sociologisk Institut
Telefon: 35 32 15 88
Mail: kbk@soc.ku.dk  
- Social arv i uddannelse
- Social mobilitet
Guido Makransky Guido Makransky
Lektor, Institut for Psykologi
Mobil: 31 33 85 11
Mail: gm@psy.ku.dk  
- Læring med teknologi
- Virtual reality og læring
- Motivation og selvtillid
- Læring og interesse inden for naturvidenskab
Helene Willadsen Helene Willadsen
Ph.d.-stipendiat, Økonomisk Institut
Telefon: 35 33 50 23
Mail: hw@econ.ku.dk  
- Social adfærd hos børn (bl.a. ærlighed og selvkontrol)
- Børns venskaber og præferencer
- KIDS-lab