20. marts 2018

Alkoholvaner dannes i 15-års alderen

UNGE OG DRUK

Mens halvdelen af danske unge har et moderat forbrug af alkohol gennem hele ungdomstiden, så drikker den anden halvdel sig jævnligt i hegnet, og en lille gruppe har tidligt et meget stort forbrug af alkohol, viser ny forskning.

Infografik: Unge på druk

Der er det lille flertal, (53 procent) der drikker ganske fornuftigt, det store mindretal, (knap 42 procent) der jævnligt drikker langt over de anbefalede mængder, og så er der en lille gruppe, (6 procent) der allerede som 15-årige er i gang med at etablere et kronisk højt alkoholforbrug.

Forskere fra Københavns Universitet og VIVE har i forskningsprojektet Youths, Drugs and Alcohol (YODA) fulgt en gruppe unge født i 1989 igennem ti år og har via spørgeskemaer og registerdata samlet oplysninger om de unges holdninger og handlinger vedr. alkohol og stoffer.

Undersøgelsen startede i 2005, da 2000 unge blev kontaktet første gang, og sluttede i 2015 da de var 25-26 år, og kortlægningen viser, at alkoholvaner, som etableres i teenagetiden ser ud til at vare i starten af voksenlivet:

52 procent af de unge drikker kun få genstande om ugen: Som 15-årige er deres gennemsnitlige forbrug mellem nul og tre genstande om ugen, og som 18-19-årige drikker de fortsat i snit mindre end fem genstande om ugen.

Og det ser ud til at være alkohol-vaner, de tager med sig ind i voksenlivet: Som 25-26-årige rapporterer de unge om et alkoholforbrug på mellem to og seks genstande om ugen i gennemsnit. Altså under Sundhedsstyrelsens anbefalede maksimale forbrug, som er syv genstande for kvinder og 14 for mænd.

Topper som 18/19-årige

Men den anden halvdel af danske unge drikker markant mere: 42 procent har et såkaldt ”fling” mønster i deres alkoholforbrug, dvs. at de topper på et relativt højt niveau ved målingen i 18/19-års alderen for derefter at mindske forbruget igen, når de bliver ”rigtigt voksne”.

I alt svarer 66 procent af de 18/19-årige mænd og 42 procent af de unge kvinder, at de mindst en gang den seneste måned har drukket 10 genstande eller mere på bare en aften.

Højt forbrug grundlægges tidligt

En lille gruppe (6 procent af årgangen) har et ugentligt alkoholforbrug, der hen over hele den 10-årige periode ligger langt over det anbefalede.

Disse unge starter tidligt i livet, med at drikke rigtig meget. Allerede som 15-årige er de oppe på at drikke 30 genstande snit om ugen, og det høje niveau fortsætter ind i voksenalderen. Selvom der er en overrepræsentation af mænd i denne gruppe, er omkring 40 procent faktisk kvinder.

- Disse unge har et bekymrende alkoholforbrug. Vi kan se, at deres alkoholvaner bliver etableret allerede i 15-års alderen. Der er bestemt grund til at være opmærksom på de teenagere, der drikker mest. De ser ud til at bevare deres førerposition op i voksenalderen, siger professor i sociologi Margaretha Järvinen fra Københavns Universitet, som sammen med seniorforsker på VIVE Stefan Bastholm Andrade har set på udviklingen i de unges alkoholbrug.

Link til forskningen: Stefan Bastholm Andrade og Margaretha Järvinen (2018): 'Stabilt moderat, fling eller kronisk højt: Unges alkoholforbrug fra 15 til 25/26 år'. Kapitel 1 i 'Unge, alkohol og stoffer – et 10-årigt forløbsstudie'.

Kontakt
Professor Margaretha Järvinen
Sociologisk Institut
Mail: mj@soc.ku.dk