12. februar 2018

Konference: Unge, alkohol og stoffer

Onsdag d. 21 marts 2018 afholdes en konference på Københavns Universitet om unge, alkohol og stoffer (15 til 25/26 år), på baggrund af flere års forskning på området.

Forskningsprojektet er finansieret af ROCKWOOL Fonden og er et samarbejde mellem Sociologisk Institut på Københavns Universitet og forskere på VIVE (tidligere SFI). På konferencen vil forskningsprojektets bidragsydere præsentere fund fra både kvantitative og kvalitative undersøgelser af unges stof- og alkoholbrug. Dagen afsluttes med en paneldiskussion af fundene og perspektiver på fremtidige løsninger. Her har vi inviteret relevante fagpersoner fra sundhedsområdet, rusmiddelbehandlingsområdet samt repræsentanter for gymnasier og erhvervsskoler.

Konferencen er åben for alle, der interesserer sig for området, og vi opfordrer særligt personer, der arbejder med unge, forebyggelse og/eller behandling til at deltage.

Tid og sted

21 marts 2018, kl. 13:00-17:00  Københavns Universitet, Øster Farimagsgade 5, Lokale 35.01.06

Tilmelding

Vi har modtaget rigtig mange tilmeldinger og er nået maksimum antal deltagere. Send en mail til Louise Bom på LB@soc.ku.dk for at blive skrevet på venteliste.

YODA

”Young Adults, Drugs and Alcohol” (YODA) er et 10-årigt forskningsprojekt, som startede i 2005. Projektet har fulgt unge (født i 1989) gennem tre survey-undersøgelser, i 2005, 2008 og 2015.  Hertil kommer kvalitative interviews med unge og unge voksne om deres alkohol- og stofbrug. Projektet er finansieret af ROCKWOOL Fonden, og er et samarbejde mellem Sociologisk Institut, Københavns Universitet og forskere fra VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. Slutrapporten fra projektet – som danner baggrunden for denne konference – vil være tilgængelig i elektronisk form i marts 2018. Projektets tidligere resultater er publiceret i internationale videnskabelige artikler, i bøger på dansk, i ph.d.-afhandlinger, specialer og studenteropgaver i sociologi.

Eksempler på tidligere publikationer fra projektet kan findes her.

Læs også artiklerne:
Unge skal lære at mestre drikkeriet
Først flasken, så piben