14. marts 2017

KU-børnepsykolog bag film om sex-overgreb

MISTANKE

Seksuelle overgreb mod børn og unge kan være meget vanskelige at opdage. Selv lærere, pædagoger, og andre fagfolk er ofte i tvivl om, hvordan de skal handle, når de mistænker, at et barn eller en ung har oplevet overgreb. Derfor har KU-børnepsykolog Katrine Zeuthen sammen med Børnerådet været med til at producere en stribe film, der giver råd om, hvordan en mistanke om overgreb bør håndteres.


’Når mistanken opstår’ er en hjemmeside med 15 Samtale mellem to kvinder. Billede fra en af de 15 små film. Produceret af Feldballe Film & TVkorte film og undervisningsmateriale til sundhedsprofessionelle, lærere, pædagoger, politi og socialrådgivere. Materialet giver rådgivning om, hvordan man som fagperson bør håndtere mistanke, udredning og afklaring af seksuelle overgreb mod børn og unge.

En undersøgelse fra SFI baseret på antallet af domme i sager om seksuelle overgreb viser, at 12 pct. af danske børn mellem 7 og 17 år har været udsat for uønsket seksuel berøring, og at 6 pct. har haft uønsket samleje eller forsøg på samleje med jævnaldrene eller voksne.

- Det er først og fremmest barnets udsagn eller adfærd, der kan give mistanke om, at der er foregået et seksuelt overgreb. Men sagerne er komplekse, og derfor har fagfolk brug for støtte og uddannelse, siger børnepsykolog og en af initiativtagerne til projektet Katrine Zeuthen.

- Jeg har arbejdet med seksuelle overgreb i mange år og set, hvor svære de her sager er at håndtere og udrede. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi har skabt en platform, hvor fagfolk kan hente viden og hjælp, så de bliver endnu bedre klædt på til at handle, hvis der opstår mistanke om et overgreb, siger hun.

Det er ofte vanskeligt at få øje på de børn og unge, der udsættes for overgreb, og fagfolk står tit med tvivl, usikkerhed og uden dokumentation for, om overgrebet har fundet sted. Derfor kan det være svært for omverdenen – fagfolk, forældre og andre – at handle på en mistanke om et overgreb. Det betyder, at alt for mange børn udsættes for overgreb, der aldrig bliver opdaget og anmeldt. Og det bekymrer Børnerådets formand Per Larsen.

- Vi ved, at der er rigtig mange sager, der ikke ender hos politiet, eller hvor der ikke falder dom, fx fordi bevisbyrden mangler. Det betyder, at alt for mange børn ikke får den hjælp, de har brug for. Derfor er det helt utroligt vigtigt, at fagfolk, der arbejder med børn, får den nyeste viden og de rette redskaber til at spotte børn, der har været udsat for overgreb, siger Per Larsen.

Om materialet

Filmene og undervisningsmaterialet kan findes på www.mistanken.dk. Materialet går i dybden med de forskellige faggruppers specifikke udfordringer i forbindelse med mistanke om og udredning af seksuelle overgreb.

Lektor i klinisk børnepsykologi ved Københavns Universitet Katrine Zeuthen og producent Nils Feldballe har taget initiativ til projektet. Film og undervisningsmateriale er udarbejdet af Feldballe Film & TV i samarbejde med Børnerådet og en følgegruppe af praktikere og eksperter. Projektet er støttet af A.P. Møller Fonden og Hede Nielsen Fonden.

Kontakt

Lektor Katrine Zeuthen
Institut for Psykologi
Telefon: 35 32 49 23
Mail: katrine.zeuthen@psy.ku.dk