3. marts 2017

Pædagoger landet over lærer at tale med børn om overgreb

BØRNEPSYKOLOGI

Psykolog fra Københavns Universitet har udviklet et redskab, som hjælper voksne med at tage den svære snak med børn om grænsen mellem omsorg og overgreb. Pædagoger over hele Danmark kan komme på gratis kursus i at bruge materialet.

Katrine Zeuthen. Foto: Joachim Rode


De farvestålende billeder forestiller børn og voksne i et badeværelse, et barneværelse og et loftsrum. Men det, der ligner et brætspil for børn er i virkeligheden et redskab. Et 'samtale-redskab' kalder lektor i klinisk børnepsykologi Katrine Zeuthen det.

Hun har oprindeligt udviklet redskabet 'Spillerum', for Socialstyrelsen med særlig tanke på børn, der er i risiko for eller har været udsat for seksuelle overgreb, herunder børn, der er anbragt udenfor hjemmet eller har forskellige handicaps. Men for at kunne bruge ’Spillerum’ skal man først have været på et kursus i, hvordan man griber samtalerne an. Derfor tilbyder Socialstyrelsen nu at pædagoger i dagtilbud landet over, kan komme gratis på kursus i at bruge redskabet, så det nu vil kunne bruges til alle børn.

- Jeg har udviklet ’Spillerum’, fordi vi savnede et samtaleredskab til at forstå, hvordan barnet opfatter sig selv i forhold til sin omverden. Det er ikke en metode til at afsløre overgreb, for børn vil ofte have svært ved at sætte ord på overgreb, som er sket. Men de samtaler, som den voksne kan have med barnet ud fra 'Spillerum' kan være med til at støtte barnet i at skelne mellem omsorg og overgreb og i at forstå deres personlige og kropslige grænser, så på den måde kan det være med til at forebygge overgreb - men nogle gange kan den måde et barn taler om billederne også give mistanke om, at barnet kan være udsat for overgreb, fortæller Katrine Zeuthen.

Neutrale billeder støtter barnet

'Spillerum' er for børn fra 3-14 år og findes i forskellige udgaver, gradueret efter barnets alder og modenhed. Det indeholder billeder af hverdagsagtige situationer, som den voksne kan bruge til at tale med barnet om, hvad han eller hun oplever i sin hverdag, for eksempel ved at tale om, hvad der sker ved sengetid, tandbørstning og bad. Her kan den Spillerums-uddannede voksne bruge spillet som udgangspunkt for en samtale med barnet, fx om grænser.

- Hele materialet handler om at barnet skal lære at skelne mellem omsorg og overgreb, herunder frivillighed og tvang, lyst og ulyst, fantasi og virkelighed, aktivitet og passivitet, forklarer Katrine Zeuthen.

Indtil nu er flere end 1000 pædagoger, PPR-folk, socialrådgivere osv., primært fra kommunerne blevet specialuddannet i at bruge 'Spillerum'. Det skal kun anvendes af voksne, der har en relation til barnet. Det er derfor vigtigt, at mange lærer at bruge det.

'Spillerum' er nu i samarbejde med en anden forsker er ved at blive videreudviklet, med henblik på at fungere som egentligt udredningsredskab, som de børneprofessionelle kan anvende, når der opstår mistanke om, at et barn har været udsat for seksuelle overgreb.

Du kan læse mere om 'Spillerum' i undervisningsmaterialet (pdf-format).

Kontakt

Lektor Katrine Egede Zeuthen
Institut for Psykologi
Telefon: 35 32 49 23
Mail: katrine.zeuthen@psy.ku.dk

Journalist Janni Brixen
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Mobil: 93 56 52 57
Mail: jab@samf.ku.dk