16. juni 2017

Skolevalg fortsætter

Erfaringerne med Skolevalg har været så gode, at Folketingets Præsidium og undervisningsministeren nu har besluttet, at de kommende generationer af vælgere også skal have muligheden for at prøve deres holdninger af og øve sig i at stemme.

Jonas Hedegaard Hansen fra Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet, som har fulgt Skolevalg helt fra begyndelsen, udtaler: "Vores undersøgelser viser, at eleverne flytter sig i en positiv retning på en række parametre, der er relevante for deres demokratiske engagement. Det kommer blandt andet til udtryk ved en større tro på egne evner og muligheder for at gøre sig gældende i politiske sammenhænge, samt at eleverne i højere grad mener, at de kan påvirke politiske beslutninger og har holdninger, der er værd at lytte til.”

Næste Skolevalg bliver afholdt torsdag den 31. januar 2019.

Fakta om Skolevalg

Skolevalg giver elever i 8., 9. og 10. klasse muligheden for at deltage i en autentisk afholdt valghandling med stemmesedler, stemmebokse, valgurner osv. Ganske som ved de rigtige valg. Op til selve valghandlingen deltager eleverne i et tre uger langt valgkampslignende undervisningsforløb. I den første uge lærer de at danne deres egne politiske holdninger ved at arbejde med mærkesager. Herefter skal de lære at argumentere for deres holdninger ved at lave kampagner for en mærkesag. Til sidst deltager eleverne i debatter med ungdomspartierne, inden de skal beslutte hvilket parti de vil sætte deres kryds ved. I 2017 satte 45.000 elever kryds på stemmesedlen, og 30.000 elever deltog i debatter med ungdomspartierne. 

Skolevalg er i 2015 og 2017 blevet fulgt af forskere fra Københavns Universitet, som har kunnet dokumentere, at Skolevalg har styrket elevernes politiske selvtillid, der er vigtig for, om man ender med at afgive sin stemme ved rigtige valg. Skolevalg har også styrket elevernes tiltro til det politiske system og til politikerne, ligesom de er blevet bedre til at genkende de politiske partiers ideologier. Se mere på skolevalg.dk.

Kontakt forskeren bag undersøgelsen af Skolevalg 2017:

Jonas Hedegaard Hansen
Ph.d., videnskabelig assistent
Institut for Statskundskab / Center for Valg og Partier
Københavns Universitet
Mobil: 20 68 98 93
Mail: jhh@ifs.ku.dk