29. oktober 2018

Sundhedsplejersker og forskere styrker trivsel hos landets førstegangs-forældre

FORSTÅ DIN BABY

Sundhedsplejersker i ti kommuner vil sammen med forskere på Københavns Universitet undersøge trivslen hos mænd og kvinder, der bliver forældre for første gang. Målet er at kortlægge førstegangs-forældres ressourcer og udfordringer og fremme trivsel hos de alleryngste og deres familier.

Forstå din baby. Foto: Christoffer Regild
I de kommende tre år vil forsker Mette Skovgaard Væver sammen med sundhedsplejersker i ti kommuner og støttet af Nordea-fonden kortlægge trivslen hos landets førstegangsforældre. Foto: Christoffer Regild

Når sundhedsplejerskerne i ti kommuner de næste tre år tager på hjemmebesøg hos familier med nyfødte, vil de ikke kun måle og veje de små ny verdensborgere og vejlede om praktiske ting som amning og sove-rytmer, men også have fokus på hvordan babyernes mor og far klarer de mange følelsesmæssige udfordringer, som den nye forældre-rolle medfører. Godt 1300 førstegangsforældre vil blive inviteret til at deltage i projektet ”Forstå din baby”, og anonyme data fra familierne vil indgå i et nyt forskningsprojekt på Københavns Universitet, som kortlægger trivsel hos mænd og kvinder, der bliver forældre for første gang.

- I realiteten er der meget lidt konkret viden om, hvordan det går i den første tid i de nye familier. Med projektet her starter vi med at tage temperaturen på danske førstegangsforældres trivsel på tværs af landsdele, så vi får eksakt viden om, hvordan de har det, og hvad de føler, at de klarer godt og mindre godt. Det overblik har vi aldrig haft før, siger Mette Skovgaard Væver, der leder Center for Tidlig Indsats og Familieforskning på Københavns Universitet.

Sundhedsplejerskerne kan sætte ind med tidlig hjælp

Her underviser Mette Skovgaard Væver og hendes forskerkolleger bl.a. sundheds- og pædagogisk personale i sikkert at kunne identificere de tidligste tegn på psykisk og social mistrivsel hos spæd-og småbørn. Forskerne har i løbet af de seneste tre år haft sundhedsplejersker fra i alt 44 danske kommuner på kursus i at anvende en videnskabeligt baseret metode til systematisk at observere babyers tidlige sociale kontakt og følelsesmæssige trivsel. De deltagende sundhedsplejerskers feed-back har givet idéen til ”Forstå din baby” som har fokus på at styrke forældrenes ressourcer.  

- At blive forælder for første gang giver både stor glæde, nye udfordringer og usikkerhed. Alle forældre har prøvet at stå med en grædende baby, som lige har sovet, lige har fået mad og også en tør ble og spørge: Jamen, hvad er det så, du vil?  Med ”Forstå din baby” vil vi styrke forældres evne til at forstå babyens signaler, så de kan møde barnets følelsesmæssige behov. At baby føler sig forstået skaber et følelsesmæssigt bånd mellem forældre og børn i de første leveår, som har afgørende betydning for barnets udvikling på langt sigt, både hvad angår venskaber, skoleparathed og læring, fortæller forsker Mette Skovgaard Væver,

I løbet af 2020 vil i alt 200 sundhedsplejersker i 10 kommuner i Jylland og på Fyn, Sjælland og Lolland i projektets anden fase blive oplært til systematisk at vejlede forældrene i at forstå deres babys følelsesmæssige og sociale behov udviklet af forskere og sundhedsplejersker i fællesskab.

Forskerne vil i løbet af de næste tre-et-halvt år evaluere effekten af denne vejledning hos i alt 1320 førstegangsforældre, og der etableres også et online video-bibliotek, som alle forældre og fagprofessionelle i hele landet kan få gælde af.

I Nordea-fonden, som støtter ”Forstå din baby” med 10,2 mio. kroner, siger direktør Henrik Lehmann Andersen, at projektets fokus på at styrke kompetencer og trivsel blandt førstegangsforældre passer fint med fondens fokus på at støtte gode liv.

- At få en baby er en livsomvæltning for alle i familien. Nybagte forældre får nye roller, og det er den livsovergang, som vi gerne vil støtte dem i, så de bliver endnu stærkere og i endnu højere grad kan finde ro og glæde i at være nybagte forældre og give de små en god start på livet, siger han.

Pressekontakt

Janni Brixen
Kommunikationsansvarlig
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Mobil: 93 56 52 57
Mail: jab@samf.ku.dk

Tine Wickers
Kommunikationschef
Nordea-fonden
Mobil:  28 40 84 80 / 40 60 30 40
Mail: tw@nordeafonden.dk