Studienævn for kandidatuddannelsen i Social Data Science

Studienævnet består af fem undervisere og fem studerende. Studienævnet holder møde ca. hver tredje uge.

Studienævnet har en bærende rolle i planlægningen og administrationen af kandidatuddannelsen i Social Data Science.

Studienævnets hovedopgave er at sikre, at uddannelsesstrukturen og opbygningen af undervisning muliggør forskningsbaseret læring af højeste kvalitet. Studienævnet varetager således opgaver såsom at evaluere undervisning, udarbejde nye studieordninger, samt behandle studerendes ansøgninger om merit og dispensationer.

Her er en oversigt over medlemmer af studienævnet.

Kontakt

Sekretær for studienævnet, Tea Malthesen, tm@samf.ku.dk.

Forretningsorden og delegationsskrivelse

Forretningsorden for studienævnet for social data science.
Delegationsskrivelse for studienævnet i social data science.

Referater af møder

2021

Referater af møder i 2021 ligger her.

2020