Studienævn for kandidatuddannelsen i Social Data Science

Studienævnet består af fem undervisere og fem studerende. Studienævnet holder møde ca. hver tredje uge.

Studienævnet har en bærende rolle i planlægningen og administrationen af kandidatuddannelsen i Social Data Science.

Studienævnets hovedopgave er at sikre, at uddannelsesstrukturen og opbygningen af undervisning muliggør forskningsbaseret læring af højeste kvalitet. Studienævnet varetager således opgaver såsom at evaluere undervisning, udarbejde nye studieordninger, samt behandle studerendes ansøgninger om merit og dispensationer.

Medlemmer

Studienævnet består af følgende medlemmer:

Kontakt

Sekretær for studienævnet, Tea Malthesen, tm@samf.ku.dk.

Forretningsorden og delegationsskrivelse

Forretningsordenen for studienævnet i social data science.
Delegationsskrivelse for studienævnet i social data science.

Referater af møder