Samarbejde – Københavns Universitet

Samfundsvidenskab > Samarbejde

Samarbejde

Samarbejde med erhvervslivet

Fakultetet arbejder målrettet på at øge og kvalificere kontakten med erhvervslivet og offentlige institutioner.
Dette er senest udtrykt i fakultetets strategiske målplan for de kommende år:

... Det er en målsætning at opnå øget national og international gennemslagskraft af vores forskning og uddannelser. Det skal vise sig i form af øget impact såvel inden for som uden for den akademiske verden. Mange impact-aktiviteter skal løftets på institutniveau, men udvalgte skal drøftes i fællesskab på fakultetsniveau eller i samarbejde mellem institutter eller med andre enheder.

Det er bla. målsætningen at styrke samarbejdsrelationer inden for såvel uddannelse, forskning og administration mellem fakultetet/institutterne og omverdenen. Der foregår omfattende samarbejder mellem de enkelte forskere på SAMF og forskere, praktikere og organisationer uden for fakultetet. Rammerne for dette skal optimeres, og der skal på nogle områder udvikles et mere fast og institutionelt samarbejde mellem relevante stakeholders og fakultetet/institutterne – både nationalt og internationalt ...

Uddrag af fakultetets strategiske målplan 

Forskningssamarbejde

Ønsker din virksomhed at indgå et samarbejde med os, kan du læse om mulighederne på universitetets portal for samarbejde med erhvervsliv og myndigheder.

Se hvad vores fagmiljøer (institutter) har af erhvervssamarbejde:

Samfundsvidenskabelig impact

Vores forskere producerer en mængde viden, der bliver anvendt til at løse problemer og udvikle samfundet på både kort og langt sigt. Læs mere om 'forskning der ændrer samfundet'

Karrieresamarbejde

Projekt- & Karrierevejledningen - kontakt til virkeligheden 

Ønsker din virksomhed faglig viden og nytænkning til et specifikt område, er det en unik mulighed at indgå et projektsamarbejde med en eller flere studerende. De studerende tager udgangspunkt i lige netop jeres behov. De inddrager derved deres akademiske redskaber til at analysere det område, som din virksomhed gerne vil have undersøgt.

En gang om året afholder Projekt- & Karrierevejledningen 'Company Day - en karrieremesse på SAMF, hvor studerende får sparring fra alumner om studiejob, praktik og job efter endt uddannelse. De studerende kan endvidere deltage i relevante foredrag som fx karriere i EU og ministerier, consulting, FN o.l.

Læs mere om, hvordan du kommer i gang med projektsamarbejdet eller deltager i Company Day på Projekt- & Karrierevejledningens website.

Strategisk dialog med omverdenen

Aftagerpaneler og Advisory Board

Der er nedsat aftagerpaneler på hvert af fakultetets fem institutter. Aftagerpanelerne, der består af repræsentanter fra arbejdsmarkedet, skal virke som sparringspartner for institutterne og dekanen omkring uddannelse og beskæftigelse.

Der er ligeledes oprettet et Advisory Board på fakultetet. Medlemmerne består dels af formændene for institutternes aftagerpaneler og dels en række eksterne medlemmer.

Læs mere om aftagerpaneler og Advisory Board her.

Ekstra information / Sidebar

KU's Erhvervsportal

Læs mere om mulighederne for erhvervssamarbejde på Københavns Universitets Erhvervsportal

Karrieremuligheder

Karrierevejledning på SAMF

Rekrutter studerende og kandidater

Slå stillinger op og præsentér jeres virksomhed overfor studerende og nyuddannede fra Københavns Universitet. Læs mere på KU's karrieresite.