Erhvervssamarbejde på SAMF

Fra Company Day på SAMF

Fakultetet arbejder målrettet på at øge og kvalificere kontakten med erhvervslivet og offentlige institutioner.
Dette er senest udtrykt i fakultetets strategiske målplan for de kommende år:

... Det er en målsætning at opnå øget national og international gennemslagskraft af vores forskning og uddannelser. Det skal vise sig i form af øget impact såvel inden for som uden for den akademiske verden. Mange impact-aktiviteter skal løftets på institutniveau, men udvalgte skal drøftes i fællesskab på fakultetsniveau eller i samarbejde mellem institutter eller med andre enheder.

Det er bla. målsætningen at styrke samarbejdsrelationer inden for såvel uddannelse, forskning og administration mellem fakultetet/institutterne og omverdenen. Der foregår omfattende samarbejder mellem de enkelte forskere på SAMF og forskere, praktikere og organisationer uden for fakultetet. Rammerne for dette skal optimeres, og der skal på nogle områder udvikles et mere fast og institutionelt samarbejde mellem relevante stakeholders og fakultetet/institutterne – både nationalt og internationalt ...

Uddrag af fakultetets strategiske målplan