Aftagerpaneler og Advisory Board på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Aftagerpanelerne, der består af repræsentanter fra arbejdsmarkedet, skal virke som sparringspartner for institutterne og dekanen omkring uddannelse og beskæftigelse. Det er institutlederen, som har ansvar for at sikre dialog med aftagerpanelet. I foråret 2015 blev der oprettet et Advisory Board på fakultetet.

Aftagerpaneler på institutterne

Formålet med aftagerpanelerne er at sikre en velfungerende dialog mellem universitetet og aftagere af de færdige kandidater. En systematisk dialog med aftagerne skal sikre at fag og uddannelser matcher arbejdsmarkedets kompetencekrav. Yderligere vil dialogen med aftagerpanelerne forbedre institutternes mulighed for at forberede de studerende på de udfordringer, de vil møde på fremtidens arbejdsmarked.

Medlemmerne af aftagerpanelerne repræsenterer arbejdsmarkedet. De er fra både den private og den offentlige sektor, samt forskellige typer og størrelser af organisationer. Medlemmerne skal have kendskab til arbejdsmarkedet og tilstrækkelig indsigt i det pågældende fagområde.

Læs mere om aftagerpanelerne i Notat om aftagerpaneler på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet (pdf). Notat beskriver baggrunden for nedsættelse af panelerne, formålet med panelerne og organisering af panelerne.

Oversigt over aftagerpaneler på institutterne

Aftagerpanel på antropologi
Dækker følgende uddannelser: bachelor og kandidat i antropologi, MSc in Anthropology samt Master i sundhedsantropologi

Aftagerpanel på psykologi 
Dækker følgende uddannelser: bachelor og kandidat i psykologi

Aftagerpanel på sociologi 
Dækker følgende uddannelser: bachelor og kandidat i sociologi samt MSc in Sociology

Aftagerpanel på statskundskab 
Dækker følgende uddannelser: bachelor og kandidat i statskundskab, MSc in Political Science, bachelor og kandidat i samfundsfag samt MSc in Security Risk Management

Aftagerpanel på økonomi 
Dækker følgende uddannelser: bachelor og kandidat i økonomi samt MSc in Economics

Aftagerpanel for Global Development
Dækker kandidatuddannelsen i Global Development

Aftagerpanel for Social Data Science
Dækker kandidatuddannelsen i Social Data Science

SAMF Advisory Board

Formålet med SAMF Advisory Board er at sikre en strategisk dialog med centrale aktører i omverdenen om centrale temaer for fakultetet, herunder forskning, uddannelse, formidling og omverdensrelationer. Panelet er rådgivende.

Læs kommissorium for SAMF Advisory Board (pdf)

Medlemmerne af Advisory Board er formanden blandt de eksterne repræsentanter fra hvert institutaftagerpanel samt centrale aktører i offentlige og private virksomheder og organisationer udpeget af dekanen.  

Medlemmer af SAMF Advisory Board

 • Bolette Christensen, bestyrelsesmedlem
 • Frank Humle, Direktør, Center for Hjerneskade (formand for aftagerpanelet på psykologi)
 • Gertrud Øllgaard, Ekspertisechef hos NIRAS
 • Henriette Søltoft, Branchedirektør, DI Rådgiverne 
 • Lars Andersen, Direktør, AE-rådet (formand for aftagerpanelet på økonomi)
 • Lars Frelle-Petersen, Direktør, DI Digital
 • Niels Ploug, Afdelingsdirektør, Danmarks Statistik (formand for aftagerpanelet på sociologi)
 • Rikke Hougaard Zeberg, Direktør i Digitaliseringsstyrelsen
 • Stig P. Christensen, Direktør i SPCadvice
 • Susanne Andersen, Chef for medlemsforeninger, DI (formand for aftagerpanelet for Global Development)
 • Søren Brostrøm, Direktør i Sundhedsstyrelsen
 • Thomas Roland, CSR-chef i COOP (formand for aftagerpanelet på antropologi)

Deltagere fra Fakultetet

Dekan Mikkel Vedby Rasmussen
Prodekan Andreas de Neergaard
Fakultetsdirektør Tina Franck

Sekretariat

Fuldmægtig Lea Rosa Kvist