Aftagerpaneler og Advisory Board på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Aftagerpanelerne, der består af repræsentanter fra arbejdsmarkedet, skal virke som sparringspartner for institutterne og dekanen omkring uddannelse og beskæftigelse. Det er institutlederen, som har ansvar for at sikre dialog med aftagerpanelet. I foråret 2015 blev der oprettet et Advisory Board på fakultetet.

Aftagerpaneler på institutterne

Formålet med aftagerpanelerne er at sikre en velfungerende dialog mellem universitetet og aftagere af de færdige kandidater. En systematisk dialog med aftagerne skal sikre at fag og uddannelser matcher arbejdsmarkedets kompetencekrav. Yderligere vil dialogen med aftagerpanelerne forbedre institutternes mulighed for at forberede de studerende på de udfordringer, de vil møde på fremtidens arbejdsmarked.

Medlemmerne af aftagerpanelerne repræsenterer arbejdsmarkedet. De er fra både den private og den offentlige sektor, samt forskellige typer og størrelser af organisationer. Medlemmerne skal have kendskab til arbejdsmarkedet og tilstrækkelig indsigt i det pågældende fagområde.

Læs mere om aftagerpanelerne i Notat om aftagerpaneler på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet (pdf). Notat beskriver baggrunden for nedsættelse af panelerne, formålet med panelerne og organisering af panelerne.

Oversigt over aftagerpaneler på institutterne

Aftagerpanel på antropologi
Dækker følgende uddannelser: bachelor og kandidat i antropologi, MSc in Anthropology samt Master i sundhedsantropologi

Aftagerpanel på psykologi 
Dækker følgende uddannelser: bachelor og kandidat i psykologi

Aftagerpanel på sociologi 
Dækker følgende uddannelser: bachelor og kandidat i sociologi samt MSc in Sociology

Aftagerpanel på statskundskab 
Dækker følgende uddannelser: bachelor og kandidat i statskundskab, MSc in Political Science, bachelor og kandidat i samfundsfag samt MSc in Security Risk Management

Aftagerpanel på økonomi 
Dækker følgende uddannelser: bachelor og kandidat i økonomi samt MSc in Economics

Aftagerpanel for Global Development
Dækker kandidatuddannelsen i Global Development

Aftagerpanel for Social Data Science
Dækker kandidatuddannelsen i Social Data Science

SAMF Advisory Board

Formålet med SAMF Advisory Board er at sikre en strategisk dialog med centrale aktører i omverdenen om centrale temaer for fakultetet, herunder forskning, uddannelse, formidling og omverdensrelationer. Panelet er rådgivende.

Læs kommissorium for SAMF Advisory Board (pdf)

Medlemmerne af Advisory Board er formanden blandt de eksterne repræsentanter fra hvert institutaftagerpanel samt centrale aktører i offentlige og private virksomheder og organisationer udpeget af dekanen.  

Medlemmer af SAMF Advisory Board

 • Maria Damborg Hald, Public Sector Lead, Microsoft Denmark
 • Astrid Kann Rasmussen, Vice-Chair and Co-Founder, KR Foundation
 • Berit Didriksen, CEO, Epinion and Chairman Of The Board, DI
 • Søren Brostrøm, Director General, Danish Health Authority
 • Jakob Baruël Poulsen, Managing Partner, Copenhagen Infrastructure Partners
 • Dea Forchhammer, Direktør, Ungdomsøen
 • Søren Davidsen, Vicedirektør, Udenrigsministeriet (forperson for Global Development)
 • Frank Humle, Direktør, Center for hjerneskade (forperson for Psykologi)
 • Mikkel Holm Sørensen, Managing Partner, Implement Consulting Group (forperson for Social Data Science)
 • Niels Ploug, Afdelingsdirektør, Danmarks Statistik (forperson for Sociologi)
 • Henrik Plougmann Olsen, Direktør, Metroselskabet I/S (forperson for Statskundskab)
 • Christian Ølgaard, CFO, Danmarks Eksportkredit (forperson for Økonomi)
 • Thomas Roland, CSR-chef, COOP (forperson for Antropologi)

Deltagere fra Fakultetet

 • Mikkel Vedby Rasmussen, Dekan, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Sara Hagemann, Prodekan, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Ditte Bergholdt Asmussen, Fakultetsdirektør, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Rune Heiberg Hansen, Chef for udvikling og kommunikation, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Sekretariat

Sarah Kirkegaard Verver, Sekretær, SAMF Advisory Board