Det Samfundsvidenskabelige Fakultetssekretariats administration – Københavns Universitet

Samfundsvidenskab > Om fakultetet > Administration

Fakultetssekretariatet

Fakultetssekretariatets opgaver er først og fremmest at bistå dekanen i opgaverne med at lede fakultetet.

Sekretariatet arbejder således bl.a. med

  • fakultetets økonomiske styring og koordination,
  • fakultetets planer for strategi og udvikling,
  • sager vedrørende personale og rekruttering (HR),
  • sager om tildeling af akademiske grader, herunder forskeruddannelsen (ph.d.)
  • studieadministration og studenterserviceydelser for alle fakultetets studerende, herunder karrierevejledning
  • opgave- og specialeskrivningsvejledning af studerende samt undervisningspædagogik (it-kurser for lærere).

Desuden har fakultetssekretariatet koordinerende funktioner i forhold til ændringer i reglerne for uddannelsessektoren, udviklingen af nye it-systemer samt decentralisering af arbejdsopgaver fra Fællesadministrationen til andre dele af organisationen.

Sekretariatets afdelinger

Se organisationsdiagram over fakultetssekretariatet her (pdf-format).