Ledelsessekretariatet på Det Samfundsvidenskabelige Fakutletssekretariat, Københavns Universitet

Ledelsessekretariat

Ledelsessekretariatet udfører sekretariatsfunktioner for fakultetets direktion og en række råd og udvalg.

Sekretariatets hovedopgaver er:

  • Ledelsesbetjening og rådgivning af fakultetets direktion (dekan, to prodekaner og fakultetsdirektør)
  • Fakultetsstrategi, KU-strategier, målplaner etc., (implementering, opfølgning etc.)
  • Forberedelse, afholdelse og opfølgning på; Direktionsmøder, møder i Fakultetets Ledelsesteam (FLT), i Akademisk Råd, Administratorforum, Advisory Board samt andre udvalg på ad hoc basis
  • Høringer og indstillinger
  • Internt og eksternt web
  • Kommunikationsopgaver, herunder KU-Net, nyhedsbrev og sociale medier (Facebook), pressekontakt og eksterne nyheder
  • Planlægning af events og arrangementer
  • F&I-opgaver, (særligt ift. prodekan for forskning og omverdensrelationer)
  • Journal og arkiv
  • Fakultetssekretariatets indkøb, herunder it

Medarbejdere i Ledelsessekretariatet

 

NavnTitelArbejdsområdeTelefonE-mail
Andersen, SusanneSekretariatsmedarbejder Fraværsregistrant for Samf. Journal og arkiv. ESDH-ansvarlig for SAMF. Indkøb for fakultetssekretariate +45 353-20545E-mail
Bahner, Line LouiseFuldmægtig Impact og events +45 353-36089E-mail
Brixen, JanniKommunikationskonsulent Pressekontakt. Strategisk kommunikation. +45 353-34152E-mail
Hald, Peter RovsingSekretariatschef Leder af ledelsessekretariatet. Ledelsesbetjening af direktionen. Sekretær for fakultetets ledelsesteam (FLT). Planlægning af udviklingsopgaver, herunder udviklingskontrakt og strategi. +45 353-23552E-mail
Hansen, Anne BirgitteSekretær Sekretær for ledelsen. Mødeplanlægning og kalenderstyring. +45 353-34124E-mail
Hinnerup, Maria FjallsteinSpecialkonsulent Ledelsesbetjening. Sekretær for Akademisk Råd. Høringer og indstillinger. Prisopgaver. GDPR og behandling af persondata i forskning +45 353-23539E-mail
Kvist, Lea RosaFuldmægtig Ledelses- og udvalgsbetjening +45 353-25203E-mail
Olsen, Charlene KoustrupKontorfunktionær Indkøbansvarlig. Praktiske opgaver. Workzone superbruger +45 353-32572E-mail
Rosenmejer, Hanne KristensenWebmaster Webmaster (vedligehold, support og udvikling). KU-design (skabeloner, billeder, grafik m.v.). Infoskærme. IT (autorisationer og indkøb) +45 353-23536E-mail
Sørensen, Morten MoesgaardAC-fuldmægtig Intern kommunikation, herunder nyhedsbrev. Ledelsesbetjening. +45 353-32657E-mail
Thomsen, Linda HolmenJournalmedarbejder Journal og arkiv. ESDH-ansvarlig for SAMF. Indkøb for fakultetssekretariatet. Arbejdsmiljø. Praktiske opgaver (telefoner, nøgler, mødelokaler m.v.) +45 353-23544E-mail