Ledelsessekretariatet - SAMF – Københavns Universitet

Samfundsvidenskab > Om fakultetet > Administration > Ledelsessekretariatet

Ledelsessekretariatet - formål og opgaver

Ledelsessekretariatet udfører sekretariatsfunktioner for fakultetets direktion og en række råd og udvalg.

Sekretariatets hovedopgaver er:

  • Ledelsesbetjening og rådgivning af fakultetets direktion (dekan, to prodekaner og fakultetsdirektør)
  • Fakultetsstrategi, KU-strategier, målplaner etc., (implementering, opfølgning etc.)
  • Forberedelse, afholdelse og opfølgning på; Direktionsmøder, møder i Fakultetets Ledelsesteam (FLT), i Akademisk Råd, Administratorforum, Advisory Board samt andre udvalg på ad hoc basis
  • Høringer og indstillinger
  • Internt og eksternt web
  • Kommunikationsopgaver, herunder KU-Net, nyhedsbrev og sociale medier (Facebook), pressekontakt og eksterne nyheder
  • Planlægning af events og arrangementer
  • F&I-opgaver, (særligt ift. prodekan for forskning og omverdensrelationer)
  • Journal og arkiv
  • Fakultetssekretariatets indkøb, herunder it

Medarbejdere i Ledelsessekretariatet