Mission, vision og værdier for Det Samfundsvidenskabelige Fakultetssekretariat

Formålet med arbejdet i Københavns Universitets administration er at yde teknisk og administrativ service til universitets ledelse, brugere og samarbejdspartnere.

Fakultetssekretariaterne har til opgave at koordinere fakulteternes indsats indenfor undervisning og forskning. Vi styrer økonomien, eksamensafholdelsen, ansættelsessagerne og andre større sager i samarbejde med dekanerne.

Sekretariatets samarbejdsudvalg (SESAM) har vedtaget følgende mission, vision og værdier for Fakultetssekretariatet:

Fakultetssekretariatets mission er

 • at bistå dekanen i hans opgave med at opfylde universitetets formål inden for det samfundsvidenskabelige område.

Formålet er:

 • at drive forskning,
 • at give forskningsbaseret uddannelse,
 • at samarbejde med det omgivende samfund, nationalt og internationalt,
 • at udveksle viden og kompetence med det omgivende samfund.

Fakultetssekretariatets vision er

Vi vil gerne være kendt som en dynamisk og imødekommende arbejdsplads, hvor opgaverne løses med høj kvalitet og professionalisme i dialog med vores brugere. Vi vil endvidere gerne være frontløbere i forhold til resten af KU.

Fakultetssekretariatets værdier er

 • Professionalisme
 • Aktivt medansvar og samarbejdsvilje
 • Mod, nysgerrighed og opbakning

Professionalisme betyder for os:

 • at vi arbejder effektivt og kvalitetsbevidst ud fra sekretariatets opgaver, målsætning og beslutninger,
 • at vi sikrer et konstruktivt samarbejde gennem dialog med fakultetets institutter og fællesadministrationen,
 • at vi er troværdige og objektive,
 • at vi sikrer os, at vi altid har de nødvendige kompetencer til at løse opgaverne.

Aktivt medansvar og samarbejdsvilje betyder for os:

 • at vi tager ansvar for egne opgaver og for sekretariatets samlede opgaveløsning,
 • at vi er bevidste om, at vi er en del af en stor institution, og at vi også skal bidrage til, at tingene kommer til at fungere bedst muligt på resten af KU,
 • at vi føler ansvar for at dele vores viden med andre,
 • at vi anerkender, at vi er personligt og fagligt forskellige, og at vi er i stand til at udnytte forskelligheden i opgaveløsningen,
 • at vi tager initiativ til at gøre noget ved det, hvis samarbejdet ikke fungerer optimalt.

Mod, nysgerrighed og opbakning betyder for os:

 • at vi tør opsøge og engagere os i nye opgaver og udfordringer,
 • at vi tager initiativ til forbedringer og nytænkning, og at vi er åbne overfor kollegernes forslag til forbedringer,
 • at ledelsen bakker os op, og at vi stoler på denne opbakning,
 • at vi støtter vores kolleger og viser gensidig respekt,
 • at vi accepterer, at både vi selv og andre kan begå fejl.