Økonomiafdelingen - SAMF – Københavns Universitet

Økonomiafdelingen - formål og opgaver

Økonomiafdelingen udfører en række opgaver inden for budget- og regnskabsområdet. 

Afdelingens hovedopgaver er:

  • Budgetlægning: Fakultetets budgetmodel, inkl. Campus Service City, indtægtsprognoser og detailbudgettering for Fakultetssekretariatet og Fakultetets Fællesaktiviteter
  • Økonomistyring, herunder kvartalsindberetninger til Bestyrelsen og månedlig 'Økonomisk Ledelsesinformation'
  • Ekspedition af debitor- og kreditorfakturaer samt rejseafregninger
  • Bankopgaver for hele fakultetet
  • Regnskab, herunder årsregnskab for fakultetet, Årsrapport og Forskningsstatistik
  • Statistik, herunder personale-, økonomi-, studenter- og areal/bygningsstatistik

Medarbejdere i Økonomiafdelingen