Studie- og Eksamenskontoret - SAMF – Københavns Universitet

Samfundsvidenskab > Om fakultetet > Administration > Studie- og Eksamenskon...

Studie- og eksamenskontoret - Formål og opgaver

Studie og - eksamenskontoret udfører en række opgaver vedrørende uddannelse og betjening af studerende.

Kontorets hovedopgaver er:

 • Udviklingsopgaver og indførelse af nye regler
 • Vejledning om regler
 • Tværgående koordinering
 • Høringer
 • Godkendelse af studieordninger
 • Kvalitetssikring og institutionsakkreditering
 • Optagelse på kandidatuddannelser, ind- og udskrivning m.m.
 • Registrering og offentliggørelse af karakterer
 • Planlægning og afvikling af eksamen på uddannelserne i økonomi
 • Vejledning af danske og internationale studerende
 • Projekt- og karrierevejledning, SPS-vejledning
 • Eksamensbeviser og karakterudskrifter
 • Studieadministrative systemer Fønix/STADS/Digital Eksamen
 • Klager over eksamen
 • Ansøgning om orlov
 • Sager om eksamenssnyd
 • Engelske oversættelsesopgaver

Medarbejdere i Studie- og Eksamenskontoret