Alumneforeninger på samfundsvidenskab

Nedenfor kan du se hvilke alumneforeninger, der findes på fakultetet.

Statskundskab

Scient.pol.alumnen er det officielle alumnenetværk for alle statskundskabere, der er uddannet ved Københavns Universitet. I Scient.pol.alumnen kan du få faglig inspiration, styrke dit netværk og pleje dine karriereveje.

Vi afholder hvert år events med inspirerende oplægsholdere, som debatterer aktuelle emner og relevante problemstillinger for statskundskabere. Foruden de faglige events inviterer vi alumnerne til sociale arrangementer i løbet af året, hvor du forhåbentlig kan møde nye og gamle venner fra studiet.

Læs mere om foreningen på https://polsci.ku.dk/om/alumne/ eller følg foreningen Scient.pol.alumnen på Facebook 

Sociologi

Sociologisk Alumneforening er et netværk for færdiguddannede sociologer og kandidatstuderende fra Sociologi på Københavns Universitet. Netværket afholder faglige og sociale arrangementer et par gange om året, hvor det er muligt at møde gamle studiekammerater, få inspiration til karrieren og udvide dit netværk på det sociologiske arbejdsmarked.

Læs mere om Sociologisk Alumneforening

Sundhedsantropologi

MSA Forum er en sammenslutning for studerende og mastere i sundhedsantropologi (MSA). MSA Forums formål er at etablere og vedligeholde et netværk af MSA-ere og MSA-studerende for at fastholde og udvikle det sundhedsantropologiske miljø gennem udveksling af viden og sparring.

Læs mere om MSA Forum på Facebook.

Alumneforeningen Kubulus på Københavns Universitet 

I efterårssemestret 2007 søsatte Københavns Universitet en fælles alumneforening - et nyt mødested for nuværende og tidligere studerende.

Læs mere om Alumneforeningen Kubulus på Københavns Universitet.