10. marts 2021

Prioritering, prioritering, prioritering

DAGBOG #64

Så er vi her igen. Danmark er langsomt og under stort politisk ståhej ved at genåbne efter en nedlukning.

Dagbogsgrafik - øverstMen der er ikke noget der tyder på, at vi står for at åbne igen som efterskolerne, eller at vores studerende kan komme ind en dag om ugen og modtage undervisning udenfor i regnvejr, som 9. klasserne. Hvis der er nogen, som leder efter en slags retfærdighed i den proces, så kan de lige så godt holde op. Det her handler om at prioritere knappe ressourcer (i dette tilfælde den aktivitet, som regering og sundhedsmyndigheder vurderer, er tilladeligt på dette tidspunkt). I den prioritering, så vil der være mange, som har lige gode argumenter for, at det netop er dem og deres, som skal lukkes ud. Jeg er ikke misundelig på regeringen, der skal afgøre hvem der rent faktisk får deres ønske opfyldt.

Diskussionen bliver så meget vanskeligere fordi vi – Danmark såvel som KU – har klaret det her flot. Ikke uden ting, som man nok ville have gjort anderledes, men trods alt er vi som samfund sluppet relativt helskindet igennem krisen og som universitet har vi ydet vores til at mindske smittetallet og gennemføre undervisning og forskning så godt, som vi kunne efter omstændighederne. Der er grupper af samfundet, som har haft det værre end os, men både individuelt og kollektivt har vi haft vores udfordringer. Og de udfordringer synes så meget større for øjeblikket, hvor en tilbagevenden til den normale verden er så tæt på.

Farver. Billede på prioritering. Foto: Pexels

Derfor tror jeg, at det er for tidligt at vurdere, hvad vi for alvor kan lære af corona-krisen på SAMF. For mig er det afgørende, at vi kommer i mål med eksamener og forskningsprojekter under nedlukningsvilkår. Når vi har gjort det, fået vores vacciner og holdt en velfortjent sommerferie, så kan vi se på de nye vilkår (vi vil formentlig skulle holde delvis online rus-introduktion, f.eks.) og diskutere hvad vi har lært af krisen. Jeg tror, at det er vigtigt at holde mulighederne åbne. Så vi piller f.eks. ikke alle kameraerne ned, men opretholder muligheden for at streame undervisning. Det er godt at have i beredskab, hvis der (Gud forbyde det) kommer en tredje bølge af corona, og en forudsætning for f.eks. fremtidige blendede læringsforløb, hvis vi vælger at arbejde videre med det.

Jeg vil gerne etablere en proces, som giver medarbejdere og studerende mulighed for at dele deres erfaringer med krisen og komme med bud på, hvad vi kan bruge de erfaringer til fremover. Men det har ingen hast. Vi skal også prioritere vores opgaver, så for nu kan gode ideer skrives i en notesbog eller deles med kollegaer, og så tager vi processen, når verden er blevet mere normal igen.

Mens vi prøver at få afsluttet semestret så godt som muligt, så er institutlederne, økonomifolkene og jeg begyndt at se på budgettet for 2022. 2022 kan virke langt væk, især når corona-håndteringen tager så meget opmærksomhed, men i KU’s nye budgetproces, så bestemmer rektor SAMF-budgettet for næste år på dette tidspunkt, og som forberedelse til den beslutning skal vi vide, hvad der skal bruges penge på. Vi vil præsentere resultaterne af budgetprocessen i juni. Medarbejderne på institutterne vil blive løbende inddraget af deres institutledere. Præcis som corona-oplukningen handler budgetprocessen også om prioriteringer mellem forskellige aktiviteter og institutter, som alle har deres udfordringer, men som alle klarer sig godt. I 2022 er prioriteringen langt fra så svær som regeringens beslutninger omkring oplukning, men på sigt så må vi også foretage nogle prioriteringer af ressourcer, som bliver mere begrænsede.

Det gælder for budgetterne, som for de erfaringer, som vi skal gøre os af corona, at vi skal tage os tid til at skaffe overblik og tage de rigtige beslutninger. For mig er det vigtigt, at de beslutninger skaber grundlaget for fremtidens SAMF. For er der en ting, som jeg allerede nu godt tør konkludere ovenpå corona-krisen, så er det, at vi er langt bedre til at håndtere udfordringer og udvikle nye løsninger, end vi bilder os selv ind. Jeg håber og tror, at vi kommer ud af corona-krisen med en ny selvtillid bundet i bevidstheden om, at vi kan håndtere forandring.

Dagbogsgrafik - nederst