5. oktober 2021

Rus

DAGBOG #72

September er universitetets højtid, fordi det er den måned, hvor vi starter det akademiske år efter sommerpausen og byder velkommen til alle vores nye studerende.

Dagbogsgrafik - blå - øverst

I mere end 500 år har vi kaldt de nye studerende rus, hvilket er en latinsk betegnelse afledt af ordet depositurus.

I bogstavelig forstand betyder depositurus den, der deponerer noget – eller i overført forstand én, som skal aflægge sig sine horn. Det er dog også muligt, at rus slet og ret har refereret til det latinske rus (”bondeland”), som har været en måde at håne de nye studerende som bondeknolde uden verdslige manerer.

Hvorom alting er, har rus i akademisk sammenhæng betydet den, der gennemgår et optagelsesritual og bliver indskrevet som borger i den akademiske verden. Fra Københavns Universitets begyndelse i 1479 var det en alvorlig sag, idet man som studerende helt konkret forlod det almindelige samfund og blev indlemmet i en ny verden karakteriseret af særlige klæder, sprog, egne love, domstole og fængsler samt vaner og normer.

Overgangen er alle dage blevet markeret med sindrige overgangsritualer. Oprindeligt var det opfattelsen, at den vordende akademiske borger måtte betragtes som et urent, dyrisk væsen, der først gennem en temmelig barsk og ydmygende proces måtte renses, førend han (altid han i de første 400 år) kunne lukkes ind i den akademiske verden. Optagelsen blev fejret med et større drikkegilde, som førte til endnu en betydning af rus: nemlig beruselse.

Rus som fænomen er derfor en historisk tradition på Københavns Universitet, og det er ikke svært at få øje på de klassiske elementer af overgangsritualets tre faser (udskillelse, liminalfase og inkorporation), som antropologen Arnold Van Gennep beskrev i 1908.  Selve rusforløbet må her forstås som liminalfasen, der ifølge en senere antropolog, Victor Turner (1969), er karakteriseret ved ritual anti-struktur, hvor samfundets orden bliver vendt på hovedet og grænser overskredet.

Abstrakte farver

Sådan har det også været i en meget bogstavelig forstand med nogle af de rusforløb, som vi har set på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet de sidste par årtier. Nye studerende har klaget over grænseoverskridende oplevelser med introlege med seksuelle undertoner, udklædning som etniske stereotyper, lege baseret på religiøse minoriteter, psykiske lidelser og forskelle i køn og seksualitet. Det er næsten som om det oprindelige renselsesritual er blevet vendt på hovedet – at det er universitetet, som byder velkommen til en verden af grænseoverskridende adfærd.

På Det Samfundsvidenskabelige Fakultet er vi faktisk glade for idéen om, at man som ny studerende optages i en akademisk verden med rettigheder og pligter. Man har krav på at blive inkluderet og behandlet ordentligt, ligesom man har pligt til at inkludere og behandle andre ordentligt. Desværre viser den seneste studielivsundersøgelse, at hele 26 pct. af de studerende føler sig ekskluderet fra de studiemæssige fællesskaber på vores fakultet.

Blandt andet derfor har vi søsat nye projekter med et stærkt fokus på mental trivsel for studerende. På tværs af alle fakultetets institutter arbejder vi også med værdier og adfærdskodeks for både studerende og ansatte, så vi kan sætte kursen mod et bedre studie- og arbejdsmiljø. ’Project Dignity’ kører på alle institutter, men på antropologi har man allerede udviklet et ny værdisæt, som de studerende vil blive introduceret til i undervisningen. Viceinstitutleder for undervisning, professor MSO Ayo Wahlberg, er i forlængelse af disse værdier ved at udvikle et nyt førsteårsforløb for nye studerende med fokus på, hvad der forventes af studerende på samfundsvidenskab i det 21. århundrede – og ikke mindst, hvad de studerende kan forvente af universitetet i det 21. århundrede.

Og så er vi tilbage ved mit indledende fokus på rus. Vores mission er at fordre et inkluderende og positivt studiemiljø og at sikre, at nye studerende bliver mødt med et overgangsritual, som byder dem velkommen til et rigt og intellektuelt stimulerende nyt kapitel i deres liv. Det bliver vi ved med at prioritere, og jeg håber, at alle nu er kommet godt i gang som ’borgere’ på studierne.

Dagbogsgrafik - blå - nederst