Rekruttering af faste videnskabelige medarbejdere

Ved alle ansættelser af personale, der får undervisningsforpligtelser, indgår undervisningskompetencer og pædagogiske evner altid som et kriterium ved vurdering af de pågældende ansøgere.

Ansættelse af faste videnskabelige medarbejdere (lektorer og professorer)

Stillingsopslag indeholder altid en henvisning til undervisningskompetencer og pædagogiske evner.

Ansøgninger til stillinger på Københavns Universitet på lektor- og professorniveau skal vedlægges et undervisningsportfolio. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet følger Københavns Universitets retningslinjer for undervisningsportfolio og har udbygget disse retningslinjer. Læs mere om retningslinjerne for undervisningsportfolio ved ansøgninger her.

Ansøgers undervisningskompetencer skal dokumenteres i ansøgningen. Ansøger og bedømmelsesudvalg til lektorater eller professorater tager afsæt i kompetenceprofilen. Bedømmelsesudvalget skal foretage en vurdering af de forskellige kompetenceområder i KU’s pædagogiske kompetenceprofil, som er:

  • Viden om læring, undervisnings og uddannelse
  • Praksis og refleksion
  • Universitetspædagogisk uddannelse
  • Videndeling og kollegasparring
  • Pædagogiske udviklingsprojekter
  • Ansvarsområder

Der kan læses om bedømmelsesudvalgetsarbejde på KUnet ved at klikke her.

Undervisningskompetencer og pædagogiske evner er en fast bestanddel af ansættelsessamtalerne. Studieleder deltager i alle lektor og professor ansættelsessamtaler.

Ansvar

Dekanen er ansvarlig for ansættelsen af videnskabelige medarbejder. HR Søndre City er som administrativ enhed, dem der i det daglige søger for at regler og retningslinjer på området overholdes.