Ledelsessekretariatet på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, KU

Ledelsessekretariat

Ledelsessekretariatet udfører sekretariatsfunktioner for Dekanatet og en række råd og udvalg.

Sekretariatets hovedopgaver er:

 • Ledelsesbetjening og rådgivning af fakultetets Dekanat (dekan, prodekan og fakultetsdirektør)
 • Fakultetsstrategi, KU-strategier, målplaner etc., (implementering, opfølgning etc.)
 • Forberedelse, afholdelse og opfølgning på; Dekanatsmøder, møder i Fakultetets Ledelsesteam (FLT), i Akademisk Råd, Administratorforum, Advisory Board samt andre udvalg på ad hoc basis
 • Høringer og indstillinger
 • Impact
 • Internt og eksternt web
 • Kommunikationsopgaver, herunder KUnet, nyhedsbrev og sociale medier (Facebook, Twitter, Instagram), pressekontakt og eksterne nyheder
 • Planlægning af events og arrangementer
 • F&I-opgaver, (særligt ift. prodekan for forskning og omverdensrelationer)
 • Journal og arkiv
 • Fakultetssekretariatets indkøb, herunder it

Medarbejdere i Ledelsessekretariatet

 

Navn Titel Arbejdsområde Telefon E-mail
Andersen, Susanne Sekretariatsmedarbejder Fraværsregistrant for Samf. Journal og arkiv. ESDH-ansvarlig for SAMF. Indkøb for fakultetssekretariate +45 353-20545 E-mail
Bahner, Line Louise Fuldmægtig Impact og events +45 353-36089 E-mail
Braad, Dorte Fredskilde Specialkonsulent Impact og fundraising +45 353-24120 E-mail
Hald, Peter Rovsing Sekretariatschef Leder af ledelsessekretariatet. Ledelsesbetjening af direktionen. Sekretær for fakultetets ledelsesteam (FLT). Planlægning af udviklingsopgaver, herunder udviklingskontrakt og strategi. +45 353-23552 E-mail
Hansen, Anne Birgitte Sekretær PA to the dean. Calendar coordination and secretarial support - also to the other members of the management +45 353-34124 E-mail
Hinnerup, Maria Fjallstein Specialkonsulent Ledelsesbetjening. Sekretær for Akademisk Råd. Høringer og indstillinger. Prisopgaver. GDPR og behandling af persondata i forskning +45 353-23539 E-mail
Kvist, Lea Rosa Fuldmægtig Ledelses- og udvalgsbetjening +45 353-25203 E-mail
Olsen, Charlene Koustrup Kontorfunktionær Indkøb. Administaration. Journalisering. Workzone superbruger +45 353-32572 E-mail
Rosenmejer, Hanne Kristensen Webmaster Webmaster (vedligehold, support og udvikling). KU-design (skabeloner, billeder, grafik m.v.). Infoskærme. IT (autorisationer og indkøb) +45 353-23536 E-mail
Vestergaard, Martin Bukh Specialkonsulent Impact og fundraising +45 353-30886 E-mail