Studie- og eksamenskontor

Studie og - eksamenskontoret udfører en række opgaver vedrørende uddannelse og betjening af studerende.

Kontorets hovedopgaver er:

 • Udviklingsopgaver og indførelse af nye regler
 • Vejledning om regler
 • Tværgående koordinering
 • Høringer om uddannelser
 • Godkendelse af studieordninger
 • Kvalitetssikring og institutionsakkreditering
 • Optagelse på kandidatuddannelser, ind- og udskrivning m.m.
 • Registrering og offentliggørelse af karakterer
 • Planlægning og afvikling af eksamen på uddannelserne i økonomi
 • Vejledning af danske og internationale studerende
 • Projekt- og karrierevejledning, SPS-vejledning
 • Eksamensbeviser og karakterudskrifter
 • Studieadministrative systemer Fønix/STADS/Digital Eksamen
 • Klager over eksamen
 • Ansøgning om orlov
 • Sager om eksamenssnyd
 • Engelske oversættelsesopgaver

Medarbejdere i Studie- og Eksamenskontoret

Navn Titel Arbejdsområde Telefon E-mail
Andersen, Bente AC-fuldmægtig Eksamensplanlægning på økonomistudiet. Stads-kontaktperson. STÅ-ansvarlig (Stads). Opbygning af studieordninger i Stads. Regeltjekkeropgaver. +45 353-23541 E-mail
Attauabi, Sanae Studerende SAMF-informationen. Ekspedition og besvarelse af studenterhenvendelser +45 353-34214 E-mail
Bro, Trine Klitgaard Uddannelseschef Leder af Uddannelsesadministrationen på SAMF +45 353-31425 E-mail
Brændstrup, May-Britt Chefkonsulent Høringer. Disciplinærsager. Eksamenssnyd. Regler. Studieordninger. Klager. +45 353-23569 E-mail
Fensholm, Andreas Specialkonsulent Implementering af nye tiltag og processer, ledelsesinformation, studiestatistik og nøgletal, studieordninger +45 353-23046 E-mail
Jensen, Maibritt AC-fuldmægtig Koordinator for karriereaktiviteter og virksomhedssamarbejder, Projekt viden i udvikling, projektsamarbejde mellem studerende og virksomheder, SAMF job- og projektbank, karrierevejledning af studerende +45 353-34479 E-mail
Kaalhauge, Julie Studieadministrativ medarbejder SAMF-Informationen.Vejledning og studieservice. Eksamensadm. vedr. økonomistudiet, herunder censorafregninger, eksamensklager, afløsningsopgaver, offentliggørelse af karakterer, sygemeldinger til eksamen, orlov +45 353-23689 E-mail
Kristensen, Marianne chefkonsulent med personaleledelse Udvikling og planlægning af det studieadministrative område. Leder af Studie- og Eksamenskontoret. Tværgående koordinering +45 353-23527 E-mail
Madelung, Jannie June International koordinator Internationale opgaver, oversættelse og sprogrevision, web-redaktør, KA-optag, genindskrivning, studieskift, overflytning (ØKO og ANT). Meritankenævn +45 353-23537 E-mail
Malthesen, Tea Specialkonsulent Projektledelse, kvalitetssikring, sekretær for studielederforum og dialogforum og koordinator af undervisningsplanlægningsgruppen. +45 353-23468 E-mail
Nielsen, Laila Holmen Studieadministrativ medarbejder Samf-informationen: vejledning og studieservice. Udmeldelse. Eksamensklager + orlov: antropologi, sociologi, global development. Beviser: psykologi, statskundskab, økonomi +45 353-23688 E-mail
Pedersen, Fie Flint Studerende Karrierevejledningen - arrangementer og virksomhedskontakt +45 353-24817 E-mail
Roed, Majken Lindgren Studieadministrativ medarbejder SAMF-Informationen. Vejledning og studieservice. BA-indskrivning (økonomi, vinter). Eksamensklager + orlov (statskundskab, psykologi, security risk management. Specialeregistrering og udmelding (statskundskab, psykologi, global development). +45 353-23310 E-mail
Secilmis, Gülcan Celik Studieadministrativ medarbejder Udmeldelse af færdige kandidater. Kandidatbeviser. Kandidatoptag og overflytning, studieskift og genindskrivning +45 353-23545 E-mail
Sørensen, Søren Hedegaard Studie- og karrierevejleder Specialpædagogisk støtte (SPS), vejledningsstrategi, studenterrettet information om vejledning og optagelse. +45 353-24313 E-mail
Wamberg, Mahalakshmi Liv Studerende Ad hoc opgaver i Projekt- og Karrierevejledningen +45 353-32408 E-mail