Referater fra Akademisk Råds møder, åben del 

På disse sider kan du finde dagsordener og referater fra den åbne del af møderne i Akademisk Råd tilbage til 1. januar 2018. Referater fra før 1. januar 2018 kan rekvireres hos fakultetssekretariatet.

Fremadrettet vil referater blive lagt på KUnet.

Referater fra møder