Dagsorden og referater fra møder i Akademisk Råd i 2018

Møde den 22. marts 2018

Dagsorden til møde den 22. marts 2018
Referat fra møde den 22. marts 2018

Møde den 14. juni 2018

Dagsorden til møde den 14. juni 2018
Referat fra møde den 14. juni 2018

Møde den 20. september 2018

Dagsorden til møde den 20. september 2018
Referat fra møde den 20. september 2018

Møde den 6. december 2018

Dagsorden til møde den 6. december 2018
Referat fra møde den 6. december 2018