Dagsorden og referater fra møder i Akademisk Råd i 2019

Møde den 21. marts 2019

Dagsorden til møde den 21. marts 2019
Referat fra møde den 21. marts 2019

Møde den 11. juni 2019

Dagsorden til møde den 11. juni 2019
Referat fra møde den 11. juni 2019

Møde den 27. september 2019

Dagsorden til møde den 27. september 2019
Referat fra møde den 27. september 2019

Møde den 5. december 2019

Dagsorden til møde den 5. december 2019
Referat fra møde den 5. december 2019