Dekanens dialogforum med studerende

Formålet med Dekanens dialogforum med studerende er at skabe mere dialog mellem dekanen og de studerende på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet og Center for Sundhed og Samfund (CSS) om uddannelsespolitiske spørgsmål og studiemiljø.

Forummet består af:

 • dekanen og prodekanen for uddannelse
 • de tre studenterrepræsentanter fra Akademisk Råd
 • en studerende fra hvert af de fag, der ikke har en repræsentant i Akademisk Råd
 • en studerende fra Institut for Folkesundhedsvidenskab ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.
 • formanden for SAMF-rådet

Møderne er åbne for alle interesserede studerende, og der udsendes indbydelser til alle studentermedlemmerne i fakultetets studienævn. Mødematerialet kan fås ved at kontakte sekretæren på ml@ifs.ku.dk.

Der afholdes fire møder om året i Dekanens dialogforum med studerende (to møder pr. semester).

Yderligere information

Møder i 2020

 • Tirsdag 18. februar, kl. 16:15-18, lokale 5.1.46
 • Fredag 20. marts, kl. 13-14:45. Ekstraordinært møde i Skype
 • Onsdag 25. marts, kl. 11-12. Ekstraordinært møde i Skype
 • Fredag 3. april, kl. 8:30-9:30. Ekstraordinært møde i Skype
 • Onsdag 15. april, kl. 17-18. Ekstraordinært møde i Zoom
 • Fredag 24. april, kl. 9:30-10:30. Ekstraordinært møde i Zoom
 • Mandag 4. maj, kl. 16:15-18 i Zoom
 • Onsdag 13. maj, kl. 15-16. Ekstraordinært møde i Zoom
 • Onsdag 27. maj, kl. 15-16. Ekstraordinært møde i Zoom
 • Mandag 28. september, kl. 16:15-18 i Zoom
 • Mandag 9. november, kl. 16:15-18, lokale 4.1.02

Kontakt sekretæren på ml@ifs.ku.dk, hvis du ønsker at deltage i de ekstraordinære møder afholdt on-line.