SK-Forum

Studieadministrativt Koordinationsforum (SK-forum) drøfter studieadministrative spørgsmål og har til opgave gennem samarbejde på tværs af fakultetet og institutterne at sikre ensartede procedurer og administrative opgaveløsninger på tværs af fakultetet, herunder den bedst mulige administrative service til undervisere og studerende.

Fælles principper og procedurer danner udgangspunkt for gruppens arbejde og kan kun fraviges, når stærke faglige hensyn taler derfor.

SK-forum bidrager til monitorering og opfølgning på implementering af universitetets og fakultetets politik og retningslinjer på uddannelsesområdet.

SK-forum består af fakultetets studiechef, en studiekoordinator fra hver institutstudieadministration og to medarbejdere fra Studie- og eksamenskontoret på fakultetet. Herudover deltager andre medarbejdere, når det er relevant.
Forummet ledes af studiechefen og mødes en gang om måneden.
Fakultetet fungerer som tovholder, og alle medlemmer kan fremsætte emner til dagsordenen.
Studiekoordinatorerne er ansvarlige for i samarbejde med ledelsen på hvert institut at udføre beslutningerne.
Studiechefen er ansvarlig for at udføre beslutningerne i Studie- og eksamenskontoret.

Medlemmer

  • Studiechef Marianne Kristensen
  • Studiekoordinator Anna Marie Bramsen (psykologi)
  • Studiekoordinator Søren Axel Gustafsson (sociologi)
  • Studiekoordinator Susanne Stoltz 
  • Studiekoordinator Sandra Schöne Leth Hansen (antropologi)
  • Studiekoordinator Troels Claus Baaglund (statskundskab)
  • Specialkonsulent Andreas Fensholm (studie- og eksamenskontoret, fakultetet)
  • Specialkonsulent May-Britt Brændstrup (studie- og eksamenskontoret, fakultetet)