Fakultetets politik for kommunikation til studerende

Generelt er universitetets intranet 'KUnet' vores primære kommunikationskanal til studerende, og kommunikation foregår via studiebeskeder (som pushes ud i undervisningssystemet Absalon og KU's studieapp).

E-mail benyttes KUN til:

  • Personlig henvendelse til studerende, typisk ifm. konkret sagsbehandling (fx. indskrivning, klager o.lign.)
  • Henvendelse til mindre grupper af studerende om konkrete studiemæssige sager (fx hele årgange som skal have samme besked).

Det skal i den forbindelse understreges, at vi aldrig udleverer mailadresser på studerende.

Ønsker man at komme i kontakt med vores studerende ad anden vej (udlevering af flyers mv. på campus), skal man kontakte vores bygningsadministratorer i Campus Service Søndre City.

Fakultetets generelle politik ved kommunikation på e-mail er at lave meddelelsen både på dansk og engelsk af hensyn til vores udenlandske studerende. I ganske særlige tilfælde kan der gøres undtagelser fra denne regel.

Institutterne har tilsvarende regler.

Det er ofte studievejledningerne og studiekoordinatorer, som laver masseudsendelser pr. e-mail, og man bedes således kontakte vores studenterservice, hvis det gælder en bestemt gruppe studerende.

Vi har infoskærme hængende rundt omkring på campus. Ønsker man at få et opslag på skærmene som har relevans for vore studerende (eller ansatte), kan man skrive til info@samf.ku.dk, så vil det blive vurderet, om der kan laves et opslag til skærmene.
Normalt slår vi kun arrangementer op, hvor SAMF eller KU er medarrangør, eller hvor arrangementet afholdes på KU.

Sidst opdateret 13. juli 2021.