Fakultetsbiblioteksudvalg - samfundsvidenskab – Københavns Universitet

Biblioteksudvalg

Fakultetsbiblioteksudvalget er nedlagt. I stedet deltager fakultetsbibliotekaren i relevante FLT-møder. Der er endvidere aftalt en integreret møde- og dialogstruktur mellem Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek og fakultetet. (Jvf  KUBIS Samf aftale 2012 mellem KUB og KU Samf.)

Prodekanen for uddannelse varetager fakultetets biblioteksspørgsmål.
Fakultetsdirektøren er personaleansvarlig for de KU-ansatte bibliotekarer og informationsspecialister ved fakultetet.
Fakultetsbibliotekaren er biblioteksfaglig leder for de KU-ansatte og både biblioteksfaglig- og personaleleder for de ansatte ved Det Kongelige Bibliotek på Fakultetsbiblioteket.

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet har to biblioteksbetjeningssteder:

  • Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek i Gothersgade 140
  • CSS Studiebibliotek i Bygning 4, stuen, CSS. 

Alle henvendelse kan ske til samfbibliotek@kb.dk