Dekanens dialogforum med studerende

Formålet med Dekanens dialogforum med studerende er at skabe mere dialog mellem dekanen og de studerende på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet og Center for Sundhed og Samfund (CSS) om uddannelsespolitiske spørgsmål og studiemiljø.

Forummet består af:

  • dekanen og prodekanen for uddannelse
  • de tre studenterrepræsentanter fra Akademisk Råd
  • en studerende fra hvert af de fag, der ikke har en repræsentant i Akademisk Råd
  • en studerende fra Institut for Folkesundhedsvidenskab ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.
  • formanden for SAMF-rådet

Møderne er åbne for alle interesserede studerende, og der udsendes indbydelser
til alle studentermedlemmerne i fakultetets studienævn.

Der afholdes fire møder om året i Dekanens dialogforum med studerende (to møder pr. semester).

Yderligere information

Møder i 2019

  • Mandag den 25. februar 2019, kl. 16:15-18, lokale 4.1.02
  • Mandag den 6. maj 2019, kl. 16:15-18, lokale 4.1.02
  • Mandag den 30. september 2019, kl. 16:15-18, lokale 4.1.02
  • Torsdag den 21. november 2019, kl. 16:15-18, lokale 10.1.15