Medlemmer af Dekanens dialogforum

Studenterrepræsentanterne er udpeget for perioden 1. februar 2019 - 31. januar 2020. Denne oversigt er opdateret 25. februar 2019.

Formand 

Dekan
Mikkel Vedby Rasmussen
E-mail: dekan @ samf.ku.dk

Medlemmer

Prodekan for uddannelse
Andreas de Neergaard
E-mail: adn @ samf.ku.dk

Studenterrepræsentanter:

Formand for SAMF-rådet
August Hammer
Sociologi
E-mail: qdx874 @ alumni.ku.dk

Medlem af Akademisk Råd
Asbjørn Østersø Lind
Statskundskab
E-mail: lvw269 @ alumni.ku.dk

Medlem af Akademisk Råd
Frederik David Bjerre Andersen
Psykologi
E-mail: xkw775@alumni.ku.dk

Medlem af Akademisk Råd
Asbjørn Gjengedal Madsen
Antropologi
E-mail: mjp934 @ alumni.ku.dk

Repræsentant for sociologi
Thomas Andras Matthiessen Skelly
Email: qmh604 @ alumni.ku.dk

Repræsentant for økonomi
Pernille Jonsson
Email: dxk912 @ alumni.ku.dk

Repræsentant for folkesundsvidenskab
Rebecca Bilbo
E-mail: rebecca.bilbo @ sund.ku.dk 

Sekretær

Det Samfundsvidenskabelige Fakultetssekretariat
Specialkonsulent Tea Malthesen
E-mail: tm@samf.ku.dk