Studielederforum på SAMF

Studielederforum SAMF består af alle studieledere på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, prodekanen for uddannelse og studiechefen.

Studielederforum drøfter og koordinerer uddannelsesområdet på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Fakultets kvalitetssikring af uddannelser og retningslinjer på kvalitetssikringsområdet udvikles i Studielederforum og godkendes af dekanen. Monitorering og opfølgning på implementering af retningslinjer på uddannelsesområdet sker ligeledes her.

Studielederforum mødes hver måned.

Medlemmer

  • Prodekanen for uddannelse Andreas de Neergaard
  • Marianne Kristensen, studiechef
  • Thomas Harboe, centerleder for Pædagogisk Center Samfundsvidenskab
  • Anders Berg-Sørensen, studieleder for BA og KA i Statskundskab, BA og KA i Samfundsfag og KA i Sikkerheds- og risikoledelse
  • Charlotte Baarts, studieleder for BA og KA i Sociologi
  • Heiko Henkel, studieleder for BA og KA i Antropologi og Master i Sundhedsantropologi
  • Torben Bechmann Jensen, studieleder for BA og KA i Psykologi
  • Henrik Hansen, studieleder for BA og KA i Økonomi og KA i Global udvikling

Kontakt

Tea Malthesen, e-mail: tc@samf.ku.dk, telefon: 353-23468