ErhvervsPhD

En ErhvervsPhD er et treårigt erhvervsrettet ph.d.-projekt, hvor den studerende ansættes i en privat virksomhed og samtidig indskrives på et universitet. ErhvervsPhD-ordningen hører under Innovationsfonden.

ErhvervsPhD-initiativet er en særlig ordning under Innovationsfonden som har til formål at uddanne forskere med indsigt i de erhvervsmæssige aspekter af forskning og udvikling, fremme udviklingsmulighederne for dansk erhvervsliv, samt at opbygge netværk til udveksling af viden mellem virksomheder og danske/udenlandske forskningsinstitutioner.

Der er mulighed for at læse ErhvervsPhD på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

Læs mere på Innovationsfonden om, hvordan man søger og hvornår ansøgningsfristerne ligger.