Forskningsimpact – Københavns Universitet

Samfundsvidenskab > Forskning > Forskningsimpact

Forskningens impact i samfundet

Forskning er en hjørnesten i et moderne samfund. Meget af den viden vi lever af og bruger til at udvikle vores samfund stammer fra forskningen.

Den samfundsvidenskabelige forskning giver viden om, hvordan vi løser konkrete udfordringer i samfundet, og hvordan vi bedst indretter vores stat, arbejdsmarked, kommuner og så videre. Når samfundet tager disse forslag til sig, og for eksempel indarbejder dem i lovgivning, taler man om 'impact.

Forskningens impact er med andre ord de forandringer, som forskningen på længere sigt bidrager til i samfundet, virksomhederne, det politiske system og de offentlige institutioner.

Ekstra information / Sidebar

Grundforskning versus anvendt forskning

I den offentlige debat fokuserer man ofte på den del af forskningen, der er direkte anvendelig for samfundet. Men bag den synlige og letforståelige del af forskningen, foregår der samtidig en mængde mere ”nørdet” forskning.

Et eksempel kunne være forskning i nye metoder til at få ny viden. Denne 'grundforskning' løser som regel ikke et konkret problem her og nu, men er vigtig, fordi den er det grundlag som al anden forskning baserer sig på. Den udgør med andre ord en mindre synlig men helt essentiel kerne i forskningens økosystem.