Forskning i babyers mistrivsel

Forskningens impact i samfundet

Forskning er en hjørnesten i et moderne samfund. Meget af den viden vi lever af og bruger til at udvikle vores samfund stammer fra forskningen.

Den samfundsvidenskabelige forskning giver viden om, hvordan vi løser konkrete udfordringer i samfundet, og hvordan vi bedst indretter vores stat, arbejdsmarked, kommuner og så videre. Når samfundet tager disse forslag til sig, og for eksempel indarbejder dem i lovgivning, taler man om 'impact.

Forskningens impact er med andre ord de forandringer, som forskningen på længere sigt bidrager til i samfundet, virksomhederne, det politiske system og de offentlige institutioner.