SAMF i samfundet

Viden i værk, til gavn for samfundet

SAMF start-up styrker integrationen

Sociolog Andreas Reventlow fik under sit speciale ideen til firmaet Elderlearn, som sætter udlændinge, der er i gang med at lære dansk, i kontakt med ældre mennesker. Det giver bedre integration, fællesskab og mindre ensomhed blandt ældre.