Forskere i råd, udvalg og kommissioner

Mange samfundsforskere deltager også i forskellige råd, udvalg og kommissioner.

Her bidrager forskerne til en mere direkte rådgivning af det politiske system, embedsværket, virksomheder og andre beslutningstagere. På listen herunder kan du se eksempler på nogle af de mange råd, udvalg og kommissioner som forskere fra Det Samfundsvidenskabelige Fakultet deltager i.

Anders Wivel

Anders Wivel (statskundskab)

 • Udpeget forsker til uvildig udredning af dansk militært arrangement i Kosovo, Irak og Afghanistan, Udenrigsministeriet
Anna Ilsøe

Anna Ilsøe (sociologi)

 • Formand for Dansk Sociologiforening. 2015-
 • Ekstern deltager i Disruptionsrådet nedsat af Regeringen. 2018-
 • Medlem af Rådet for Deleøkonomi, Erhvervsministeriet. 2019-
Anne Rasmussen Anne Rasmussen (statskundskab)
 • Styrelsen for Forskning og Uddannelses referencegrupper for Horizon Europe: Tematisk Referencegruppe: Det digitale område, industrien og rummet

Bente Halkier

Bente Halkier (sociologi)

 • Medlem af Forskningsrådet for Samfund og Erhverv (FSE) under DFF. 2009-2014.
 • Bestyrelsesmedlem i Research Network Sociology of Consumption under European Sociological Association. 2008-2012.
 • Bestyrelsesmedlem for Groconsult. 2012-2015.
 • Medlem af bestyrelsen i VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. 2017-
 • Medlem af Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets adfærdsekspertpanel. 2019-
Birthe Hansen

Birthe Hansen (statskundskab)

 • Bestyrelsesmedlem i Nordic International Studies Association (NISA). 1996-1999. Formand i 1999-2002.
 • Medlem af Forsvarskommissionen, Forsvarsministeriet. 1997-1998 og 2008-2009.
Carl-Johan Dalgaard

Carl-Johan Dalgaard (økonomi)

 • Formand for De Økonomiske Råd (overvismand). 2020-
 • Medlem af Produktivitetskommissionen under den danske regering. 2012-2014.
 • Medlem af formandskabet for De Økonomiske Råd ("vismand"). 2014-
 • Bestyrelsesmedlem, Nationaløkonomisk Forening. 2014-
Carsten Strøby Jensen

Carsten Strøby Jensen (sociologi)

 • Bestyrelsesmedlem i Nordisk Sociologiforening. 1998-2002.
 • Formand for Dansk Sociologiforening. 2000-2001.
 • Repræsentant for Dansk Sociologiforening i European Sociological Association. 2002-2005.
Cecilie Rubow

Cecilie Rubow (antropologi)

 • Medlem af Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation under Det Frie Forskningsråd, Uddannelses- og Forskningsministeriet. 2013-2016.
Charlotte Baarts

Charlotte Baarts (sociologi)

 • Bestyrelsesmedlem i Dansk Sociologiforening. 2006-2008.
 • Dansk repræsentant i Nordisk Netværk vedr. etisk regulering af samfundsvidenskaberne. 2008-
Christian Schultz

Christian Schultz (økonomi)

 • Medlem af Konkurrencerådet. 2001-
 • Formand for Konkurrencerådet, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. 2012-
 • Medlem af Nationalbankens repræsentantskab og bestyrelse. 2014-
 • Næstformand for Nationalbankens repræsentantskab og bestyrelse. 2015-2018.
 • Formand for Nationalbankens repræsentantskab og bestyrelse. 2018-
David Dreyer Lassen

David Dreyer Lassen (økonomi)

 • Medlem af Jernbanenævnet under Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. 2012-2014.
 • Medlem af Konkurrencerådet, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. 2013-2015.
 • Medlem af Forskningsrådet for Erhverv og Samfund under Danmarks Frie Forskningsfond, Uddannelses- og Forskningsministeriet. 2014-2018.
 • Medlem af Forum for Forskningsfinansiering. 2018-
 • Formand for Danmarks Fri Forskningsfond. 2019-
 • Medlem af ekspertgruppe om fordeling af elever til de gymnasiale uddannelser, Undervisningsministeriet. 2019
Dorte Sindbjerg Martinsen

Dorte Sindbjerg Martinsen (statskundskab)

 • Medlem af EU Kommissionens FreSco netværk. 2014-
 • Medlem af Regeringens Implementeringsråd, Beskæftigelsesministeriet. 2015-
Finn Tarp

Finn Tarp (økonomi)

 • Medlem af den rådgivende bestyrelse for Center for Development Research ZEF, University of Bonn. 2019-
 • Non-resident senior research fellow, UNU-WIDER. 2019-
 • Medlem af det akademiske rådgivende råd for the Institute of New Structural Economics, University of Peking. 2018-
 • Medlem af Københavns Universitets Research and Innovation Council (KUFIR). 2018–
 • Medlem af bestyrelsen for Journal of Development Studies (JDS). 2009-
 • Redaktør Journal Sustainability Science (SUST). 2009-
 • Resource person African Economic Research Consortium (AERC), Nairobi, Kenya (2004-) og siden 2015 formand for den tematiske gruppe om fattigdom, ulighed og fødevaresikkerhed. 2004 – present
 • Medlem af European Union Development Network (EUDN). 2001-
 • Research fellow Centre for Research in Economic Development and International Trade, School of Economics, University of Nottingham. 1999-
 • Medlem af Editorial Board, Journal of International Development (JID). 1998-
Hana Mala Rytter

Hana Malá Rytter (psykologi)

 • Medlem af kommissionen for medicinsk teknologivurdering af neurorehabilitering, Sundhedsstyrelsen. 2010
Hanne Foss Hansen

Hanne Foss Hansen (statskundskab)

 • Medlem af ekspertudvalg om fordeling af basisforskningsmidler, Uddannelses- og Forskningsministeriet
Hanne Nexø Jensen

Hanne Nexø Jensen (statskundskab)

 • Medlem af Det Samfundsvidenskabelige Landsudvalg vedr. efteruddannelse af lærer ved de gymnasiale uddannelser under Rektorkollegiet. 2006-2007.
 • Medlem af Det Internationale Netværk for Feminisme og Institutionalisering (FIIN). Støttet af University of Edinburgh. 2008-
Hans Jørgen Whitta-Jacobsen

Hans Jørgen Whitta-Jacobsen (økonomi)

 • Formand (vismand hhv. overvismand) for De Økonomiske Råd, Økonomiministeriet. 2009-2015.
 • Senior fellow, Tænketanken Kraka. 2016-
Helle Samuelsen

Helle Samuelsen (antropologi)

 • Medlem af Udviklingspolitisk Råd i Det Åbne Danida, Udenrigsministeriet. 2013-2016.
 • Bestyrelsesmedlem i Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS). 2015-2018.
 • Medlem af ekspertpanel i Det Norske Forskningsråd, FRIHUMSAM, udpeget af Norsk Forskningsministerium. 2016 og 2017.
Henrik Larsen

Henrik Larsen (statskundskab)

 • Medlem af Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS). 2006-
Henrik Ø. Breitenbauch

Henrik Ø. Breitenbauch (statskundskab)

 • Medlem af følgegruppen for udenrigs- og sikkerhedspolitisk udredning (Taksøe-udredningen), Udenrigsministeriet. 2015-2016.
 • Bestyrelsesmedlem i Det Udenrigspolitiske Selskab. 2016-
Hilda Rømer Christensen

Hilda Rømer Christensen (sociologi)

 • Bestyrelsesformand i Nordisk Institut for Kvinde- og Kønsforskning, Oslo. Udpeget af Nordisk Ministerråd, 2004-2005.
 • Ekspertmedlem af EU/ FP 8/ HORIZON 2020: Marie Skłodowska-Curie Actions’ Advisory Group. Udpeget af EU-Kommissionen. 2013-
 • Ekspertmedlem af EU/ FP 8/ HORIZON 2020/ Advisory Group on Gender. Udpeget af EU-Kommissionen. 2014-
 • Medlem af internationalt Advisory Board, NORDWIT, Nordic Centre of Excellence, Uppsala. 2017-2021.
 • Medlem af videnskabelig kommitté på Sino-Danish University Centre, Beijing. 2010-
 • Medlem af Advisory Board for THREAD-projektet udpeget af Innovationsfonden. 2017-2020.
 • Bestyrelsesmedlem, Folkeuniversitetet. 2017-
Inger Sjørslev

Inger Sjørslev (antropologi)

 • Vice-formand for DANIDA (Council for International Development Cooperation) under Udenrigsministeriet. 1995-1998.
 • Medlem af rådet for Menneskerettigheder under Institut for Menneskerettigheder. 1995-1998.
Jakob Johan Demant

Jakob Johan Demant (sociologi)

 • Medlem af priskomiteen for Fonden Novavi Prisen. 2017-
Jakob Roland Munch

Jakob Roland Munch (økonomi)

 • Medlem af formandskabet for De Økonomiske Råd (vismand). 2020-
 • Senior fellow, Tænketanken Kraka. 2019-
 • Beskæftigelses- og integrationsforvaltningens it-ekspertgruppe. Medio 2019 - ultimo 2019

 

Jørgen Elm Larsen

Jørgen Elm Larsen (sociologi)

 • Bestyrelsesmedlem i Nordisk Institut for Kvinde- og Kønsforskning under Nordisk Ministerråd. 1992-2002.
 • Medlem af Ligestillingsministeriets Tænketank. 2000-2001.
Karen Fog Olwig

Karen Fog Olwig (antropologi)

 • Bestyrelsesmedlem i Det Danske Institut i Damaskus. 2001-
Karina Kosiara-Pedersen

Karina Kosiara-Pedersen (statskundskab)

 • Regeringens ekspertudvalg om åbenhed om økonomisk støtte til politiske partier. 2014-2015
 • Bestyrelsesmedlem i Committee on Political Sociology under International Political Science Association (IPSA) og International Sociology Association (ISA). 2018-
Katrine Egede Zeuthen

 Katrine Egede Zeuthen (psykologi)

 • Kandidatmedlem i Dansk Psykoanalytisk Selskab under International Psychoanalytical Association. 2010-
Kristian Bernt Karlson

 Kristian Bernt Karlson (sociologi)

 • Medlem af bestyrelsen i Dansk Sociologiforening. 2009-2017.
 • Næstformand i Nordisk Sosiolog Forbund. 2014-2016.
 • Næstformand i Dansk Sociologiforening. 2013-2016.
 • Bestyrelsesmedlem i Center for Boligsocial Udvikling, udpeget af Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. 2016-
 • Medlem af SU-ekspertudvalget, Uddannelses- og Forskningsministeriet. 2019-
Lene Hansen

Lene Hansen (statskundskab)

 • Medlem af Forskningsrådet for Samfund og Erhverv under Det Frie Forskningsråd, Uddannelses- og Forskningsministeriet. 2013-
Lisbeth Trille Loft

Lisbeth Loft (sociologi)

 • Ethics expert, European Commission, Research & Innovation, Horizon 2020. 2015-
 • Scientific expert, European Commission, Research & Innovation, Horizon 2020. 2016-
Mads Meier Jæger

Mads Meier Jæger (sociologi)

 • Medlem af Forskningsrådet for Samfund og Erhverv under Det Frie Forskningsråd, Uddannelses- og Forskningsministeriet. 2015-2018.

Margaretha Järvinen (sociologi)

 • Medlem af panel for bibliometriske systemer for sociologi under Den Bibliometriske Forskningsindikator, Uddannelses- og Forskningsministeriet. 2008-
 • Medlem af NordForsk under Nordisk Ministerråd. 2009-
 • Medlem af Norges Forskningsråd. 2009-
Marie Rosenkrantz Lindegaard

Marie Rosenkrantz Lindegaard (sociologi)

 • Bestyrelsesmedlem i Dutch Association of Criminology. 2015-
Marlene Wind

Marlene Wind (statskundskab)

 • Bestyrelsesmedlem i European University (EUI) i Firenze. 2007-
Melissa S. Fisher

Melissa S. Fisher (antropologi)

 • Medlem af Women Creating Change Leadership Council under Center for Social Difference, Columbia University
 • International advisory-board medlem ved Center for Experimental Humanities, New York University
 • Inviteret W(women)20 ekspertmedlem til G20 med fokus på finansiel inklusion af kvinder
Mette Ejrnæs

Mette Ejrnæs

 • Medlem af Det Økonomiske Råd (særlig sagkyndig). 2020 -
 • Medllem af Ydelseskommissionen. 2020
Mikkel Vedby Rasmussen

Mikkel Vedby Rasmussen

 • Medlem af Ligestillingsministeriets mandepanel. 2011.
 • Bestyrelsesmedlem i Rådet for Det Udenrigspolitiske Selskab. 2012-2013.
 • Medlem af Udenrigsministeriets refleksionsgruppe om udenrigstjenestens fremtid. 2013.
 • Medlem af følgegruppen for udenrigs- og sikkerhedspolitisk udredning (Taksøe udredningen), Udenrigsministeriet. 2015-2016
Mogens Fosgerau

 Mogens Fosgerau (økonomi)

 • Ekspertgruppen Mobilitet for fremtiden, Transportministeriet. 2017-2018OECD International Transport Forum Roundtable, Rapporteur. 2010, 2015, 2018.
 • Transportøkonomisk projektgruppe, Transportministeriet. 2000 -
 • Ekspert på diverse høringer for folketingsudvalg (trafik og finans).
 • Ekstern medlem af kommission for grøn omstilling af personbiler, Finansministeriet. 2019-
 • Medlem af Det Miljøøkonomiske Råd. 2019-
Nana Wesley Hansen

Nana Wesley Hansen (sociologi)

 • Esktern deltager i Lærerkommissionen. 2018-2019.
Nicole Doerr

Nicole Doerr (sociologi)

 • Chair of the European Sociological Association Research Network on Collective Action and Social Behavior. 2009-2013.
Niels Johannesen

 Niels Johannesen (økonomi)

 • Medlem af Skattelovrådet under Skatteministeriet.
Pernille Hviid

Pernille Hviid (psykologi)

 • Medlem af Børnerådet, Børne- og Socialministeriet. 1998-2006.
 • Komitemedlem ved Center for Børnelitteratur. 1999-2005.
 • Bestyrelsesmedlem på Københavns Pædagogseminarium. 1999-2006.
 • Medlem af formandskabet for Rådet for Børns Læring, Undervisningsministeriet. 2018-
Peter Abrahamson

Peter Abrahamson (sociologi)

 • Medlem af Det Faglige Råd for Social Service, Socialstyrelsen. 2015-2017.
 • Medlem af netværk af forskere omkring skatte- og offentlige politikker i Centralamerika, organiseret af Central America Institute for Fiscal Studies (ICEFI) in Guatemala. 2015-
Peter Birch Sørensen

Peter Birch Sørensen (økonomi)

 • Medlem af Videnskabernes Selskab.
 • Medlem af udvalget til udredning af arbejdsmarkedets strukturproblemer under den danske regering. 1992.
 • Medlem af Personbeskatningsudvalget under den danske regering. 1992.
 • Medlem af Udvalget vedrørende skat og internationalisering under den danske regering.
 • Medlem af EU-Kommissionsformand Romano Prodi's Group of Economic Analysis. Nedsat af EU-Kommissionens Group of Policy Advisers. 2001-2004
 • Medlem af Skatteudvalget under den norske regering. 2002-2003.
 • Formand (overvismand) for Det Økonomiske Råd, Økonomiministeriet. 2004-2010.
 • Formand for Det Miljøokonomiske Råd, Økonomiministeriet. 2007-2010.
 • Formand for Produktivitetskommissionen under den danske regering. 2012-2014.
 • Medlem af Selskabsskatteudvalget under den norske regering. 2012-2014.
 • Medlem af Produktivitetskommissionen under den norske regering. 2015-
 • Formand for Klimarådet (klimavismand) under den danske regering. 2015-2018.
 • Konsulent i en række andre danske udredningsudvalg.
 • Rådgiver i skattepolitiske spørgsmål i EU-Kommissionen, OECD, Den Internationale Valutafond (IMF) samt regeringer i en række andre lande.
Peter Dahler-Larsen

Peter Dahler-Larsen (statskundskab)

 • Bestyrelsesmedlem i Center for Boligsocial Udvikling under Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. 2013-2015.
 • Medlem af Erhvervsforskerudvalget under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. 2012-2016.
 • Formand for rådgivningsgruppe for evaluering af de nationale tests, Undervisningsministeriet. 2018-
Peter Gundelach

Peter Gundelach (sociologi)

 • Medlem af The Rockwool Foundation’s Research Programme Committee. 1998-
Peter Nedergaard

Peter Nedergaard (statskundskab)

 • Formand for Selskabet for Samfundshistorie og Økonomi 2015-nu; medlem af bestyrelsen 2007-
 • Ansvarshavende redaktør for tidsskriftet Økonomi & Politik, 1992-2007
 • Medlem af Handelspolitisk netværk i Udenrigsministeriet, 2014-
 • Rådgiver for Global Education Network Europe (GENE), 2018-
 • Formand for udvalget for det bedste arbejdsmarkedspolitiske speciale, Beskæftigelsesministeriet, 2018-
 • Medlem af Valgretskommissionen, 2010-2011
 • Medlem af Kommissionen for Konkurrencepolitik, 1996-98
 • Medlem af Konkurrencepolitisk Råd, 1997-98
 • Redaktør i bogserien om Statskundskabens klassikere på Djøfs Forlag, 2010-
 • Klummeskriver for Berlingske Tidende, 1996-2000 og 2011-
Peter Kurrild-Klitgaard

Peter Kurrild-Klitgaard (statskundskab)

 • Bestyrelsesmedlem i Nordisk Forbund for Statskundskab (NOPSA). 2000-2007.
 • Medlem af Centerråd under Center for Politiske Studier (CEPOS). 2004-
 • Medlem af Rådgivende Komité under Center for Politiske Studier (CEPOS). 2005-
 • Medlem af Regeringens udvalg vedr. Demokratikanon, Undervisningsministeriet. 2007-2008.
 • Medlem af faggruppen for bibliometriske forskningsindikatorer for statskundskab under Videnskabministeriet. 2007-2014.
 • Næstformand i Forskningsrådet for Samfund og Erhverv under Det Frie Forskningsråd, Uddannelses- og Forskningsministeriet. 2008.
 • Vicepræsident i Mont Pelerin Society. 2008-2010.
 • Bestyrelsesmedlem i Institut for Flerpartisamarbejde (DIPD) under Udenrigsministeriet. 2010-
 • Bestyrelsesmedlem i H.H. Prins Nikolais & H.H. Felix' Fond ("Nicolai & Felix Fonden"). 2011-
 • Bestyrelsesmedlem i United World College. 2011-2014.
 • Bestyrelsesmedlem i Center for Politiske Studier (CEPOS). 2012-2014.
 • Medlem af Fullbright Kommissionen. 2017-
Randi Starrfelt

Randi Starrfelt (psykologi)

 • Formand for Selskabet Danske Neuropsykologer. 2003-2006.
 • Bestyrelsesmedlem i Selskabet Danske Neuropsykologer. 2002-2007.
 • International repræsentant for Selskabet Danske Neuropsykologer. 2003-2012.
Rebecca Adler-Nissen

Rebecca Adler-Nissen (statskundskab)

 • Bestyrelsesmedlem i Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS).
Susan Whyte Reynolds

Susan Whyte Reynolds (antropologi)

 • Medlem af Center for Udviklingsforskning, Udenrigsministeriet. 1987-1992, vice-formand fra 1990.
 • Stiftende bestyrelsesmedlem af Danish International Health Research Network. 1994-2009.
 • Bestyrelsesmedlem i Råd for Udvikling af Sundhedsforskning under FN's udviklingsorganisation (UNDP). 1996-2002.
 • Advisory-Board medlem i Organisation, Jura, Videnskab og Teknologi under Max Planck Institut. 2007-2011.
Søren Kaj Andersen

Søren Kaj Andersen (sociologi)

 • Medlem af "Scientific committee" for International Labor and Employment Relations Association, ILERA, Lunds Universitet. 2018-2021.
 • Medlem af Metroselskabets ekspertpanel for løn- og arbejdsvilkår samt arbejdsmiljø. 2015-