24. januar 2019

Breitenbauch fortsætter som leder af Center for Militære Studier

GENANSÆTTELSE

Jobbet blev slået op internationalt, men et enigt ansættelsesudvalg valgte at genansætte seniorforsker Henrik Ø. Breitenbauch som centerleder på Københavns Universitets Center for Militære Studier (CMS) fra 1. januar 2019.

Henrik Breitenbauch er ph.d. i statskundskab fra Københavns Universitet med fokus på international politik og har en baggrund med omfattende erfaring med forskning og forskningsbaseret myndighedsbetjening inden for forsvars- og sikkerhedspolitik fra både CMS, Dansk Institut for Militære Studier og Dansk Institut for Internationale Studier.

Som leder på CMS siden 2015 har Henrik Breitenbauch bl.a. bidraget til NATO’s strategiudvikling, til at Danmark har fået en Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk Strategi og til at debattere og udvikle dansk forsvars- og sikkerhedspolitik. I forbindelse med indgåelsen af forsvarsforliget 2018-2023 fik CMS øget sin bevilling.

- På et tidspunkt hvor selve rammebetingelserne for dansk forsvars- og sikkerhedspolitik er under forandring, er det CMS’ rolle at anbefale nye veje for dansk forsvars- og sikkerhedspolitik. Henrik har både erfaringen og de internationale netværk til at stå i spidsen for et team, der har indsigt og mod til at komme med konkrete anbefalinger. Med Henrik som leder ser jeg frem til at CMS kan bidrage endnu mere til at undervise fremtidens sagsbehandlere i bl.a. forsvars- og udenrigsministeriet, så de møder Danmarks sikkerhedspolitiske udfordringer vidende og velforberedte, siger Institutleder og professor ved Institut for Statskundskab, Mikkel Vedby Rasmussen.

- De militærpolitiske problemstillinger kommer uden tvivl til at fylde meget de kommende år, og Henrik Breitenbauch er en dygtig forsker og en meget tydelig formidler. Med ham som fortsat leder, vil CMS også fremover være en markant stemme i den militærpolitiske debat med sin forskning og forskningsbaserede udredninger af sikkerhedspolitiske problemer, siger dekan for det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Troels Østergaard Sørensen.