Om forskningen

Internationale konflikter har afgørende betydning for verdens vækst og velstand samt mulighederne for stabilt og fredeligt samarbejde.

Mens konflikterne i de første 45 år efter Anden Verdenskrig primært udsprang af Den Kolde Krigs magtspil mellem USA og Sovjetunionen, så er de senere årtiers internationale konflikter blevet mere komplekse: For eksempel udfordrer en række lande USA og dets allierede både værdi- og sikkerhedspolitisk, og en række autoritære styrer er brudt sammen i eksempelvis Libyen og Syrien.

Andre konflikter udspringer af stormagters forsøg på at bevare eller fremme deres interessesfære, som for eksempel Rusland gør det i Ukraine og Georgien og Kina gør det i Det Sydkinesiske Hav.

En stigende del af verdens konflikter i dag er 'interne' konflikter, der udspiller sig indenfor et lands egne grænser, men som det internationale samfund blander sig i. Det stiller nye krav til organisationer som FN, NATO, EU og dannelsen af midlertidige koalitioner har fået øget betydning.

Også globale, grænseoverskridende trusler som terrorisme, cyber angreb og klimaforandringer er i dag en vigtig del af trusselsbilledet og derfor en vigtig del af konflikt og sikkerhedsforskningen på Københavns Universitet.

Se menupunktet 'Find vores forskere' for mere information om vores konflikt- og sikkerhedsforskere.

Se også de centre/enheder som arbejder med konflikter og sikkerhed: