SAMFUNDET EFTER CORONA: Bedre sundhed – til alle?

Samfundet efter corona: Bedre sundhed til alle? Live webinar 10. februar 2021 kl. 16:30-17:30. Illustration af papirklippede mennesker, hvor en er rød mens resten er hvide. Illustration: Pexels.

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet inviterer til en forskningsbaseret samtale om sundhed og ulighed.

Den stigende ulighed i sundhed udfordrer vores velfærdssamfund – Og på mange måder er den nuværende pandemi et aktuelt røntgenbillede, der får de sociale og økonomiske uligheder i sundhed og samfund til at stå endnu tydeligere frem.

Corona påvirker os alle, men påvirker os forskelligt afhængig af sociale vilkår. Og selvom coronakrisen langt fra er slut, er der også behov for at sætte det lange lys på, og kigge frem.

Så hvordan skaber vi mere lighed i sundhed i fremtiden? Hvad kan vi lære af den nuværende coronakrise? Hvilke faktorer, udfordringer og muligheder kan påvirke sundhed og ulighed i tiden efter krisen?

Det er nogle af de spørgsmål, der vil blive diskuteret, når lektor i økonomi Mette Gørtz, professor MSO i antropologi Ayo Wahlberg og formand for Danske Regioners sundhedsudvalg Karin Friis Bach mødes i en virtuel samtale.

Mette Gørtz og Ayo Wahlberg har i en årrække forsket i sundhed og samfund og vil undervejs inddrage viden fra deres aktuelle forskningsprojekter.

Samtalen modereres af dekan Mikkel Vedby Rasmussen, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål undervejs.